Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Infotràmit-Hisenda, economia i gestió financera

18-Juny-2019
Ajornament i fraccionament de deutes
Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes
18-Juny-2019
Bonificació del 50% de l'IBI per família nombrosa
Sol·licitud de bonificació del 50% de l'IBI per família nombrosa
18-Juny-2019
Bonificació en l'IVTM per a vehicles de mes de 25 anys
Sol·licitud de bonificació de fins al 100% de l'IVTM per als vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
18-Juny-2019
Devolució d'ingressos indeguts
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
18-Juny-2019
Exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa
Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica per persones amb mobilitat reduïda
18-Juny-2019
Sol·licitud d'alta de recollida de fems
Sol·licitud d'alta de recollida de fems