Gestió de residus i Manteniment urbà

L’Ajuntament de Llucmajor pretén oferir una gestió eficaç, ràpida i àgil per millorar l’entorn, tant urbà com rural, i fer del nostre municipi un lloc més acollidor, on la convivència sigui cada dia més agradable per a tots els ciutadans i visitants.

La recollida i el tractament de residus, la gestió dels parcs verds, la neteja dels nostres carrers i el manteniment en general del nostre municipi són els objectius marcats per dur a terme durant aquesta legislatura.

Som conscients que els veïns esperen uns espais on es respectin el medi ambient i el paisatge, i que millorin la qualitat de vida de tots. Per aquest motiu s’actuarà envers aquest nou objectiu, per oferir solucions a totes les necessitats, perquè està en joc el que més valoram: el servei al ciutadà.

Conscients de la importància del reciclatge per protegir el medi ambient, l’Ajuntament de Llucmajor des del mes de gener té establert un nou sistema de recollida selectiva porta a porta a Llucmajor.

Mitjançant la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva porta a porta els objectius que l’Ajuntament pretén aconseguir són els següents:

– Valorar els residus com a recursos i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’aprofitar-los evitant el malbaratament.

– Facilitar un canvi progressiu d’hàbits i actituds cap a la reducció, la reutilització i la separació dels residus per al seu correcte reciclatge posterior.

– Fomentar la conservació del medi ambient.

– Desenvolupar un esperit crític per participar de manera activa en la millora de la nostra societat.

– Potenciar la lluita contra el canvi climàtic mitjançant les bones pràctiques recomanades.

– Fomentar un canvi d’hàbits entre la població i capacitar les persones per a l’acció.

– Sensibilitzar la població vers diferents problemàtiques ambientals i la importància de la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus.

L’esforç i el compromís dels veïns s’ha traduït en uns resultats extraordinaris. ENHORABONA!

CONTACTE

De dilluns a divendres
De 8.30 h a 14.00 h
Tel. 971660050
manteniment@llucmajor.org

Contigut relacionat

Menú