Serveis Socials, Salut i Igualtat

El sistema públic de serveis socials posa a disposició del ciutadà de Llucmajor aquells recursos, accions i prestacions per aconseguir el seu ple desenvolupament, i també per a la prevenció, el tractament i l’eliminació de les causes que condueixen a la marginació, mitjançant una atenció integrada.

Ens trobem ubicats a:

Llucmajor: C/ Jaume I, 7 (Ca Ses Gotleves). Tel. 971 66 04 93. De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 h.

S’Arenal: C/ de M. Antònia Salvà, 50 1r. Tel 971 44 35 78. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.

Urbanitzacions: C/ d’Isaac Peral, 5 B (cal concertar cita prèvia a través del tel. 971 44 35 78).

Correu electrònic: ssocials@llucmajor.org.

L’objectiu de l’àrea de Serveis Socials és treballar per la integració de les persones, les famílies i els col·lectius, per a la qual cosa disposa de les següents prestacions bàsiques:

1. SERVEI D’INFORMACIÓ, VALORACIÓ, ASSESSORAMENT, INTERVENCIÓ I DERIVACIÓ.

1.1. INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ AL CIUTADÀ EN GENERAL
1.2. ATENCIÓ PROFESSIONAL INDIVIDUAL-FAMILIAR

  • ATENCIÓ SOCIAL
  • ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
  • ATENCIÓ PSICOSOCIAL
  • ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
  • ATENCIÓ COMUNITÀRIA
2. SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

2.1. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
2.2. SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

3. PRESTACIONS ECONÒMIQUES

3.1. AJUTS ECONÒMICS NO PERIÒDICS

Menú