Sol·licitud d’alta de recollida de fems

Sol·licitud d’alta de recollida de fems

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
Certificat de final d’obra

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines Municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de residus sòlids urbans

Documentació adjunta
244817. (Publicació dia 05-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa
Següent
Venda ambulant
Menú