Cultura

Llucmajor té una tradició centenària en associacions i institucions relacionades amb distintes manifestacions artístiques, entre les quals destaquen la música i les arts plàstiques.

És difícil esmentar tots els noms propis, ja que n’hi ha molts de molta anomenada. Exemples indiscutibles del passat artístic llucmajorer són la poetessa Maria Antònia Salvà de sa Llapassa, el músic Joan Xamena Sastre, els pintors Francesc Salvà de sa Llapassa, Mateu Taberner Oliver Carrasquet, o Josep Manresa Clar. Entre els nostres contemporanis cal destacar el fotògraf Toni Catany, l’obra del qual té un reconeixement mundial.

Un exemple d’aposta decidida per l’art i la cultura als nostres dies és la recuperació d’un dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat, el claustre de Sant Bonaventura, que en el futur es convertirà en el referent cultural del nostre municipi.

Així mateix, l’Ajuntament s’encarrega de programar activitats culturals al municipi mitjançant l’ús dels diferents edificis municipals que acullen les exposicions temporals i temàtiques organitzades: El Claustre de Sant Bonaventura: la recuperació d’un espai ciutadà, Llucmacòmic, etc.

La lectura i l’accés als llibres han estat una preocupació del consistori, amb una resposta dirigida a ampliar el fons de les dues biblioteques municipals actualment disponibles i a crear una biblioteca infantil, en la qual es realitzen activitats de dinamització per fomentar l’hàbit de la lectura entre els més petits.

Correu electrònic: cultura@llucmajor.org
Facebook: facebook.com/culturallucmajor
Twitter: @culturallucma

Contigut relacionat

Menú