Educació

L’àrea d’Educació de l’Ajuntament orienta tots els seus esforços per oferir als nostres nins, nines i joves les mateixes oportunitats educatives i culturals que es puguin tenir en qualsevol ciutat europea avançada.

L’educació és alguna cosa més que el simple ensenyament d’unes matèries, i això és fàcilment comprensible per als diferents col·lectius educatius que existeixen a la ciutat. En aquest objectiu es podrà comptar amb la decidida participació de l’Ajuntament i de tots els seus serveis, ja que aquest és el veritable fi dels governants: el foment de l’educació i la formació de les persones, que en definitiva són les que fan i construeixen una ciutat.

Aquesta serà així com vulguin els seus ciutadans i per a això cal aprofundir en l’educació i, amb ella, en la llibertat i tolerància.

Correu electrònic: educacio@llucmajor.org

Menú