Participació ciutadana

La participació ciutadana com a cultura organitzativa i de relació amb l’entorn de cada cop s’aplica a més administracions locals, ja que permet aproximar l’Ajuntament a la ciutadania i que aquesta sigui partícip de les decisions municipals que es prenen. Aquestes decisions que es deriven del diàleg i consens entre els representants de l’administració local i les persones permeten un aprofundiment democràtic, un reconeixement d’una ciutadania activa i propositiva i una legitimitat major de totes les accions que s’emprenen.

L’Ajuntament de Llucmajor, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, està treballant en aquest sentit. A fi i efecte de garantir l’equilibri territorial i la proximitat municipal, al llarg de l’any 2016 es varen organitzar les primeres trobades amb la ciutadania a S’Arenal, Badies i Llucmajor per debatre i decidir com gastar 150.000 euros (50.000 euros per nucli). Arran de la bona experiència que va generar el procés, a finals d’any es varen constituir els anomenats Consells Territorials, un a cada àrea, on es varen convidar als veïns i veïnes a reflexionar i debatre juntament amb els representants polítics sobre els reptes del territori on viuen i possibles millores (veure Reglament dels consells territorials i informes participatius de les trobades).

Aquest any 2017 en el marc dels tres Consells territorials es tornarà a repetir el procés de pressupostos participatius que permetrà decidir de nou la quantia de 150.000 euros. Per tal de garantir el bon funcionament del procés, s’ha creat una comissió tècnica en el si de l’Ajuntament que s’encarregarà d’aprovar el reglament dels pressupostos participatius que determina qui pot participar, com, quan, per a què i on. També serà la que avaluarà la viabilitat de cada proposta presentada per la ciutadania. Una segona novetat és que s’impulsaran unes dinàmiques més participatives que fomentin la corresponsabilitat de la ciutadania en general, especialment la dels més joves.

Menú