Tradicions i cultura popular

Danses

Els Cavallets Cotoners

Per iniciativa del batle Lluc Tomàs Munar, els cavallets, prenent com a model els dansaires artanencs, han tornat a ser una tradició en les celebracions patronals.

Gegants

Els gegants de Llucmajor tenen l’origen a la meitat del pasat segle, i aquests són la tercera generació.

Rondalles

Com va esser que es va fer es Puig de Randa

Ara veureu d’on ve que a’s mig d’es pla de Mallorca tenim aqueix putxarro tan soberg i blavenc, que el destrien de pertot i té tantes d’ermites damunt, des que el Benaventurat Ramon Llull se n’hi pujà a fer penitència.

Es Pastor de Sa Llapassa

Se conta que en aquell temps que es moros venien tan sovint i feien tant de maig, una vegada a Sa Llapassa es pastor era tot sol, que formetjava, i se n’hi presenten un escabotell de moros, ben peus alts.

Es Puig de Randa

Aquest puig tant gros i soberg que s’alça rodejat de pujols a’s mig des pla de Mallorca, a on se retirà el Bto. Ramon Llull a fer penitència, diuen que és tot buit i que s’aguanta amb quatre columnes d’or.

Es puig de Ses Bruixes i el rei En Jaume

Com anau de Llucmajor a Algaida, trobau dins Son Saleta un puig en forma de formiguer, tot una roca, ple de crivells i regates.

Es sac de mentides

Això era un senyor molt ric que tenia una fia molt guapa, i a davant ca-seua tenien un pi molt gros que los tapava sa vista i era motl mal d’arrencar.

Per què el Puig de Randa fa un comellar

Quan van de Randa a Gràcia, passen per dins un comellar fondo que fa el puig.

Sa sopegada d’es gegant

Entre Llucmajor i Algaida hi ha una serrat de muntanyoles que pren cap a Ciutat, i dins sa possessió de Galdent forma una cresta que fa una endinsada seca, com una osca, d’un vintena de pams. De Llucmajor se veu de lo més bé.

S’oguer de Sa Llapassa

Aquests guardians de Sa Llapassa pareix que anaven uis espolsats ferm.

Menú