Ocupació

Et donam la benvinguda a l’Àrea de Formació i Ocupació Social de l’Ajuntament de Llucmajor.

L’Àrea de Formació i Ocupació Social, té com a missió millorar el nivell d’ocupabilitat de la ciutadania del municipi de Llucmajor a través de l’impuls i gestió d’un conjunt integral d’accions d’informació, orientació, formació, intermediació laboral, foment de l’ocupació, autoocupació i emprenedoria incidint en el desenvolupament local, econòmic i social, i treballant en xarxa amb altres agents interns i externs, tant públics com privats, que actuen en els àmbits descrits.

La nostra visió es divideix en dues parts:

La primera està relacionada amb la ciutadania de Llucmajor i la societat en general, és a dir, volem ser un servei de referència en l’impuls i gestió pública de les polítiques actives d’ocupació (PAO) en l’àmbit local; també ser un servei local reconegut pel seu compromís social i amb capacitat per respondre als desafiaments d’una realitat canviant en matèria de polítiques actives d’ocupació.

La segona part està relacionada amb l’organització, és a dir, amb la realització d’una gestió de les polítiques actives d’ocupació basada en els nostres valors: excel·lència i qualitat, lideratge, orientació a la persona usuària, compromís i professionalitat, igualtat d’oportunitats, innovació, capacitat d’adaptació, responsabilitat social, proximitat, vinculació territorial i treball en xarxa. Així mateix, volem promoure la formació contínua dels recursos humans del servei.

Els nostres valors són els següents:

– Excel·lència i qualitat en tots els nostres serveis. Millora contínua en tots els nostres processos mitjançant l’autoavaluació i rendició de comptes, i la qualificació contínua del personal tècnic.

– Lideratge. Com a àrea de l’Ajuntament representem a la població del municipi. Actuem com a interlocutor municipal amb agents socials i la ciutadania. Treballem amb convicció i entusiasme.

– Orientació a les persones. Millora dels resultats de satisfacció dels/les usuaris/àries. Ens adaptem a les seves necessitats reals.

– Compromís i professionalitat. Complim amb els nostres compromisos en temps i forma segons els nostres estàndards, usuaris/àries i empreses. Fomentem la professionalitat, confidencialitat, confiança i transparència en totes les nostres accions.

– Igualtat d’oportunitats. Reforcem la política d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Fomentem la conciliació entre la vida laboral i familiar dels/les nostres treballadors/es.

– Innovació. Apostem per la innovació i el desenvolupament tecnològic en tots els nostres serveis.

– Capacitat d’adaptació: Ens adaptem a les necessitats canviants de la ciutadania, empreses i realitat social.

– Responsabilitat social. Apostem per un model mediambiental en tots els nostres serveis que no comprometi els recursos futurs, que respecti la interculturalitat i la igualtat d’oportunitats.

– Proximitat i vinculació territorial. Apropem les polítiques actives d’ocupació al territori, escoltem activament les demandes ciutadanes i de les empreses i ens acostem als agents socials i econòmics locals.

– Treball en xarxa. Treballem de forma col·laborativa amb altres agents interns com externs, públics o privats, per a una atenció integral i de qualitat de la ciutadania del municipi.

La nostra Política de Qualitat és:

Veure Política de Qualitat

Els serveis que oferim

Dades de contacte

Plaça d’Espanya, 12. 07620 Llucmajor

Telèfon: 971660050

Correu electrònic: ocupacio@llucmajor.org

Facebook: Llucmajor Formacio i Ocupacio

Menú