Ocupació

Benvingut a l’àrea de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Llucmajor.

Des de l’àrea de formació i ocupació, la nostra missió és millorar el nivell d’ocupabilitat de la ciutadania del municipi de Llucmajor a través de l’impuls i gestió d’un conjunt integral d’accions d’informació, orientació, formació, intermediació laboral, foment de l’ocupació i autoocupació i d’assessorament empresarial; incidint en el desenvolupament local, econòmic i social, i treballant en xarxa amb altres agents interns i externs, tant públics com privats, que actuen en els àmbits descrits.

La nostra visió es divideix en dues parts:

La primera està relacionada amb la ciutadania de Llucmajor i la societat en general, és a dir, volem ser un servei de referència en l’impuls i gestió pública de les polítiques actives d’ocupació en l’ambit local, també ser un servei local reconegut pel seu compromís social i ser un servei amb capacitat per respondre als desafiaments d’una realitat canviant en matèria de polítiques actives d’ocupació.

La segona està relacionada amb l’organització, és a dir, realitzar una gestió de les polítiques actives d’ocupació basada en els nostres valors: excel·lència i qualitat, lideratge, orientació a l’usuari, compromís i professionalitat, igualtat d’oportunitats, innovació, capacitat d’adaptació, responsabilitat social, proximitat i vinculació territorial i treball en xarxa; a més, també promoure la formació contínua dels recursos humans del servei.

Els nostres valors són els següents:
  • Excel·lència i qualitat en tots els nostres serveis. Millora contínua en tots els nostres processos mitjançant l’autoavaluació i rendició de comptes, i la qualificació contínua de personal tècnic.
  • Lideratge. Com àrea de l’Ajuntament representem als ciutadans del municipi. Actuem com a interlocutor municipal amb agents socials i ciutadania. Treballem amb convicció i entusiasme.
  • Orientació a l’usuari. Millora dels resultats de satisfacció dels usuaris. Ens adaptem a les seves necessitats reals.
  • Compromís i professionalitat. Complim amb els nostres compromisos en temps i forma segons els nostres estàndards i els dels nostres usuaris i empreses. Fomentem la professionalitat, confidencialitat, confiança i transparència en totes les nostres accions.
  • Igualtat d’oportunitats. Reforcem la política d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Fomentem la conciliació entre la vida laboral i familiar dels/les nostres treballadors/es.
  • Innovació. Apostem per la innovació i el desenvolupament tecnològic en tots els nostres serveis.
  • Capacitat d’adaptació: Ens adaptem a les necessitats canviants dels nostres usuaris, empreses i realitat social.
  • Responsabilitat social. Apostem per un model mediambiental en tots els nostres serveis que no comprometi els recursos futurs, que respecti la interculturalitat i la igualtat d’oportunitats.
  • Proximitat i vinculació territorial. Apropem les polítiques actives d’ocupació al territori, escoltem activament les demandes de ciutadans i empreses, ens acostem als agents socials i econòmics locals.
  • Treball en xarxa. Treballem de forma col·laborat iva amb altres agents tant interns com externs, públics o privats, per a una atenció integral i de qualitat de la ciutadania del municipi.

Els serveis que oferim

Contigut relacionat

Menú