Esports

El Servei Municipal d’Esports té com a missió promoure i facilitar l’accés a la pràctica esportiva de tots els ciutadans.

Per dur-la a terme, realitza les següents funcions i accions:
  • Promoure la creació d’instal•lacions esportives
  • Gestionar convenientment les instal•lacions existents.
  • Organitzar i dur a terme esdeveniments i espectacles esportius.
  • Gestionar l’Oferta Esportiva Municipal: cessió d’instal•lacions, abonats i activitats.
  • Cessió d’instal•lacions: Es posen a disposició les instal•lacions per a la pràctica de l’esport, ja sigui per a competicions federades, no federades, entrenaments de clubs i associacions, com per a l’assignatura d’educació física en els centres educatius que no tenen mitjans propis (sempre dins l’horari escolar).
  • Abonaments: Un abonat és un usuari amb accés lliure a una instal•lació, amb les restriccions i les prestacions inherents al tipus d’abonament de cada instal•lació.
  • Subvencions i convenis: Hi ha un procediment pel qual es regula la concessió de subvencions per dur a terme activitats esportives, promogudes pel teixit associatiu local i per entitats supramunicipals per a l’elaboració del programa municipal d’espectacles esportius.

El Sistema Esportiu Local està en contínua expansió. L’Ajuntament inverteix en la construcció i la millora contínua de les instal•lacions esportives municipals per atendre tota la demanda esportiva possible.

Correu electrònic: esports@llucmajor.org

Contigut relacionat

Menú