Devolució d’ingressos indeguts

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Instància.
– Acreditar degudament el tipus d’ingrés indegut de que se tracta.
– En el cas que en la instància no s’indiqui el número de compte on s’ha de realitzar la devolució, serà necessària la fitxa de devolució degudament emplenada i diligenciada per l’entitat bancària.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines Municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Termini de resolució: 
Les devolucions s’efectuen a través d’una transferència bancària.

Documentació adjunta
244815. (Publicació dia 05-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Bonificació en l’IVTM per a vehicles de mes de 25 anys
Següent
Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa
Menú