Comerç, mercats i fires

3.1. Ajuts econòmics no periòdics

Descripció

Ajudes adreçades a cobrir les necessitats bàsiques d’individus i famílies, emmarcades en el pla de feina acordat amb les persones professionals i com a part de l’estratègia de treball. Són subsidiàries d’altres prestacions reglades.

Funció

Donar un suport econòmic puntual a persones i famílies en greu situació de dificultat, com a part d’un procés d’intervenció i d’integració social.

Perfils

Persones i famílies que siguin ateses des dels centres de serveis socials municipals i des d’altres serveis municipals.

Atencions que ofereix

En funció de les necessitats bàsiques les prestacions econòmiques s’agrupen en diferents tipus per donar cobertura a:

1. Necessitats bàsiques d’alimentació i higiene.

2. Despeses d’habitatge, manteniment i equipament de la llar.

3. Despeses d’educació.

4. Despeses d’integració social: oci, temps lliure.

5. Despeses de transport. Tramitació de documentació.

Requisits

– Persones i famílies usuàries dels centres municipals de serveis socials i d’altres serveis municipals amb els quals hi ha una intervenció sociofamiliar pactada entre professional i família.

– Existència i compliment del contracte o els acords de treball amb la persona usuària.

– Persones usuàries d’altres serveis municipals amb els quals hi ha acords explícits.

Documentació a aportar

La documentació que requereixi la persona professional de referència.

Canal d’accés

– Directament la persona/família

– Interprofessionalitat

– Derivació entitats o serveis.

Localització del servei

Centres municipals de serveis socials.

Menú