Propostes educatives

1. Animació lectora

Coneix la biblioteca
Préstec de lots de llibres
Itineraris literaris: “Miracle a Llucmajor”

2. Enriqueix la llengua

1. Acosta’t als refranys
1.1 Sol·licitud
2. Els topònims de Llucmajor
1. Els topònims no urbans de Llucmajor
2. Els topònims urbans de Llucmajor
3. Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears
4. Els topònims de Llucmajor. Com els veus?
5. Els topònims de Llucmajor. Conta’n històries

3. Coneix Llucmajor

1. Llucmajor monumental
2. Visites al Claustre de Sant Bonaventura

4. Centre d’Informació Jove (CIJ)

1. Serveis del Centre d’Informació Jove
2. Activitats amb els centres educatius. Infotallers i Sol·licitud

5. Servei d’Orientació Laboral Municipal (SOLM)

Visita al Servei d’Orientació Laboral Municipal (SOLM)
Visita a les empreses del municipi de Llucmajor

6. Altres propostes

Coneix el comerç just
Lectures que fan créixer
Tallers intergeneracionals

Menú