Espais familiars

Són uns serveis municipals orientats a l’atenció de la petita infància (0-3 anys) no escolaritzada.

Estan dividits en dues vessants: Espai nadó i Espai de trobada i joc.

ESPAI NADÓ

És un servei d’acompanyament i suport per a famílies amb nadons durant el primer any de vida.

El naixement d’un fill és una experiència immensa, les vivències de cada un són úniques, però moltes altres famílies passen per situacions paregudes que val la pena compartir.

A l’Espai nadó s’ofereix un ambient acollidor i adient per a nadons i per a adults, que convida a compartir experiències sobre la maternitat, la paternitat, la criança i l’educació.

És un lloc on podem parlar del que significa ser pare o mare, on podem compartir dubtes, pors, alegries i experiències personals, amb l’acompanyament de professionals.

Són grups definits amb un nombre d’assistents tancat, on l’assistència és voluntària però amb un compromís previ de continuïtat (tenint en compte que poden sorgir imprevistos).

Les trobades són setmanals i amb una durada màxima de dues hores.

Si en voleu més informació podeu trucar al telèfon 620 975 590 o bé escriure a l’adreça electrònica mpuig@llucmajor.org

ESPAI DE TROBADA I JOC

És un servei d’acompanyament i suport per a famílies amb infants d’entre 1 i 3 anys sense escolaritzar.

Aquest servei està ubicat en un lloc destinat únicament a aquesta activitat, que dona resposta a les necessitats de joc dels infants d’aquestes edats.

Els objectius d’aquest servei són:

  • Oferir als infants acompanyats d’un adult la possibilitat de relacionar-se amb altres infants i altres adults.
  • Afavorir el desenvolupament integral de l’infant: emocional, motor, afectiu, cognitiu, social…, com també l’autonomia personal de cada un.
  • Potenciar l’acció lliure de l’infant a través de la mirada amorosa de l’adult.
  • Augmentar l’acompanyament i restar intervenció de l’adult per donar confiança a l’infant.
  • Oferir un espai tranquil i relaxat amb materials adequats al nivell maduratiu de l’infant.
  • Donar a les famílies un recurs educatiu distint de les escoletes.
  • Oferir a l’infant propostes educatives diferents.
  • Acompanyar la família en la criança de l’infant amb professionals.

La criança d’un infant és una experiència immensa, les vivències de cada un són úniques, però moltes altres famílies passen per situacions paregudes que val la pena compartir.

L’assistència és voluntària, són grups oberts, no és necessària inscripció prèvia i el nombre màxim d’infants amb un acompanyant és de 12 per sessió.

Les trobades són setmanals i amb una durada màxima d’una hora i mitja.

Si en voleu més informació podeu trucar al telèfon 626 368 779 o bé escriure a l’adreça electrònica margaplanas@gmail.com

Documents

Menú