Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Convocatòria per a la concessió d'ajudes a activitats esportives i de foment de l'esport en edat escolar del muncipi de Llucmajor per a l'any 2021

02-Novembre-2021

Import màxim total: 55.000 euros

Import màxim per entitat o club: 7.000 euros (IVA inclòs)

Es poden beneficiar entitats esportives sense ànim de lucre:

  • Registrades com a entitat esportiva de les Illes Balears i com a entitat ciutadana de Llucmajor.
  • Que tenguessin esportistes en edat escolar durant la temporada 2020/21 (amb llicència federativa o inscrits als JEE).

Despeses subvencionables entre l'1/07/2020 i el 30/06/2021 i pagades en el mateix període.

Darrer dia per presentar sol·licituds: 15/11/2021

Presentació per via electrònica (dues opcions):

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

ATENCIÓ: Una vegada publicada la convocatòria al BOIB hem detectat una errada al quadre del punt 10.1. El títol del quadre que hi apareix hauria de ser: Esportistes en edat escolar - Temporada 2020-2021.