INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA D’ESTRUCTURA DE COSTS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS, RESTES DE PODA, RESIDUS SELECTIUS EN CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA I GENERADORS SINGULARS, GESTIÓ DE PARCS VERDS I DESBROSSAMENT DE CAMINS, EN EL TM DE LLUCMAJOR (LOT 1: SERVEI DE NETEJA VIÀRIA)

En data 8 de novembre de 2022, s’ha publicat al BOIB número 144 l’anunci d’informació pública de la proposta d’estructura de costs del servei de neteja viària, recollida de residus voluminosos, restes de poda, residus selectius en contenidors a la via pública i generadors singulars, gestió de parcs verds i desbrossament de camins, en el terme municipal de Llucmajor (lot 1: servei de neteja viària). El termini per formular al·legacions i presentar suggeriments o reclamacions a la documentació objecte del tràmit, es de vint dies hàbils, comptats de de la publicació del present anunci.

Documentació adjunta
Informe_estructura_costos 1. (Publicació dia 08-11-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
RESULTATS DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE DUES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL, DOCENT I DIRECTIU DELS PROGRAMES MIXTOS 2022 DE LA CONVOCATÒRIA “SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER AL 2022, PER RESENTAR PROJECTES MIXTOS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ, FINANÇADA PER LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D’OCUPACIÓ I ASSUMPTES LABORALS”
Següent
ANUNCI de la Concessió provisional d’ajudes a associacions de gent gran del municipi de Llucmajor de l’any 2022
Menú