ANUNCI de la Concessió provisional d’ajudes a associacions de gent gran del municipi de Llucmajor de l’any 2022

Documentació adjunta
Anunci Consulta Pública Prèvia. (Publicació dia 11-11-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA D’ESTRUCTURA DE COSTS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS, RESTES DE PODA, RESIDUS SELECTIUS EN CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA I GENERADORS SINGULARS, GESTIÓ DE PARCS VERDS I DESBROSSAMENT DE CAMINS, EN EL TM DE LLUCMAJOR (LOT 1: SERVEI DE NETEJA VIÀRIA)
Següent
Exposició pública del projecte de l’obra de reparació, consolidació d’un mur a l’esplanada del’aparcament del Santuari de Nostra Senyora de Gràcia
Menú