RESULTATS DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE DUES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL, DOCENT I DIRECTIU DELS PROGRAMES MIXTOS 2022 DE LA CONVOCATÒRIA “SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER AL 2022, PER RESENTAR PROJECTES MIXTOS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ, FINANÇADA PER LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D’OCUPACIÓ I ASSUMPTES LABORALS”

Documentació adjunta
Resultats procés selecció Mixtos 2022. (Publicació dia 08-11-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
Esborrany del Reglament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Llucmajor
Següent
INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA D’ESTRUCTURA DE COSTS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS, RESTES DE PODA, RESIDUS SELECTIUS EN CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA I GENERADORS SINGULARS, GESTIÓ DE PARCS VERDS I DESBROSSAMENT DE CAMINS, EN EL TM DE LLUCMAJOR (LOT 1: SERVEI DE NETEJA VIÀRIA)
Menú