Matrícula escoletes municipals 2016-17

Matrícula escoletes municipals 2016-17

Actualitzat dia 06/06/2016 amb el llistat definitiu d’admesos.

L’imprés de sol·licitud es pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament o es pot recollir a les oficines municipals (Llucmajor, s’Arenal o Badia Gran). S’ha d’emplenar, adjuntar-hi la documentació que acredita punts i lliurar-lo a les mateixes oficines municipals durant el termini establert.

Consultar les llistes provisionals d’admesos.

Formular les reclamacions pertinents, si escau.

En cas que les preescripcions sobrepassin el nombre de places, s’aplicarà el següent barem per a la selecció dels alumnes. Per això s’ha d’haver entregat la documentació que acrediti els punts:

– Minusvalidesa de l’infant i/o dels pares (certificació corresponent) 3 punts
– Pare i mare que treballen (certificació de feina i/o darrera nòmina) 2 punts
– Tenir un germà al centre, coincidint amb l’assistència (fotocòpia de la matrícula) 2 punts
– Família monoparental (fotocòpia llibre de família) 2 punts
– Família nombrosa (títol de família nombrosa) 1 punt
– Per cada germà menor de 5 anys (llibre de família) 1 punt

En cas d’empat, s’aplicarà la lletra sortejada per la Conselleria d’Educació.

En el termini establert, podran formalitzar la matrícula les famílies dels infants admesos d’acord amb la llista definitiva que s’exposarà: als taulers d’anuncis de les escoletes i les oficines municipals, a la pàgina web de l’Ajuntament.

L’imprès de matrícula es pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament o es pot recollir a les oficines municipals (Llucmajor, s’Arenal o Badia Gran). S’ha d’emplenar, adjuntar la documentació indicada i abonar la taxa de matrícula.

Totes les famílies dels nous alumnes queden convocades a la reunió informativa a l’escoleta per a la qual han fet la matrícula el dia 28 de juny a les 18.30 h.

Documentació adjunta
304801. (Publicació dia 27-04-2016)
304802. (Publicació dia 27-04-2016)
304803. (Publicació dia 27-04-2016)
304804. (Publicació dia 27-04-2016)
304805. (Publicació dia 27-04-2016)
306107. (Publicació dia 27-04-2016)
306438. (Publicació dia 27-04-2016)
306544. (Publicació dia 27-04-2016)
306545. (Publicació dia 27-04-2016)

Ho vols compartir?
Anterior
Agenda cultural maig 2016
Següent
Llega800, ja a Llucmajor
Menú