L’Ajuntament estalviarà a prop d’1 milió de € amb la unificació, mitjançant diversos lots, de contractes de serveis

contractes de serveis

Un contracte que impliqui la neteja viària, recollida de residus, gestió de parcs verds i desbrossament de camins en un únic contracte suposarà a més una important millora en la qualitat dels serveis.

L’Ajuntament de Llucmajor licita els serveis municipals en un únic concurs perquè pugui ser la mateixa empresa adjudicatària l’encarrega de la neteja viària, la recollida de residus, la gestió de parcs verds i del desbrossament de camins.

Segons ha explicat el batle, Éric Jareño, amb la unificació dels contractes d’aquests serveis que fins ara es licitaven per separat, l’Ajuntament estalviarà a prop d’1 milió de € a més de millorar considerablement la qualitat dels mateixos.

“Volem treure el màxim rendiment a les despeses que fa el Consistori i, a la vegada, garantir els serveis més òptims i adequats per als nostres ciutadans en funció de la zona de residència, ja que consideram que es mereixen lo millor”.

La regidora de Contractació Pública i Manteniment Urbà, Pilar Bonet, ha recalcat que el nou concurs implicarà més freqüències, més equips, més material, més maquinaria, més personal i optimitzar els recursos existents. “Volem acabar amb sistemes, espais i serveis obsolets que no fan més que generar despeses innecessàries, sobretot en aquests temps en que s’ha de mirar molt bé en què s’inverteixen els doblers públics”. 

Bonet ha enumerat els canvis que aquest contracte únic implicarà per a la millora dels serveis:

Pel que fa a la neteja viària; 

 • s’incrementa la maquinària de 10 agranadores, fregadores i baldejadores a 16 màquines noves, modernes i adaptades a les necessitats dels 16 nuclis de població ja que el 50% de les mateixes incorporen aigua a pressió per fer més efectiva la neteja a les zones conflictives de cada nucli.
 • S’amplia la plantilla d’operaris de maquinària i d’agranada manual per a garantir la neteja diària de les localitats. Aquests increments suposaran una millora de les freqüències a tots els punts del municipi. A més els desplaçaments es faran amb vehicles elèctrics.
  Les platges i cales, excepte la concessionària de s’Arenal, tindran el servei necessari per complir amb la ISO de platges netes.
 • Durant la duració del contracte es renovaran les més de 600 papereres distribuïdes pels diferents nuclis, totes elles equipades amb un sistema de seguiment que es garantirà la seva conservació i validació de les tasques de buidatge i neteja de les mateixes.
 • També s’ampliarà el nombre de responsables per garantir que el servei sigui el correcte i òptim a cada urbanització.
   

Paral·lelament a l’actual contracte de servei de recollida de residus que segueix en vigor fins a 2025, s’ha aconseguit dissenyar un nou servei de recollida selectiva que permetrà ampliar i millorar els ratios de reciclatge a tot el municipi;

 • es farà la recollida selectiva en totes les seves fraccions; porta a porta als generadors singulars (hotels, restaurants, comerços, etc…), aquests amb la col·laboració de tota la ciutadania, seran els que ajudaran a reduir la generació de residus i augmentar els nivells de reciclatge.
 • Es col·locaran 150 àrees d’aportació dotades de nous i moderns contenidors per a les fraccions de vidre, cartró i envasos. Nous camions de recollida lateral i augment de la flota existent, ja que es passa d’un a dos camions.
 • Recollida porta a porta de voluminosos i poda, enfocant el servei 100% de cara al ciutadà i no per a empreses de jardineria, es modificarà el servei de recollida mitjançant les saques autoritzades i se passarà a la recollida de 3 bosses de 100 litres de poda neta.
 • Nous camions recol·lectors de càrrega posterior amb premsa evitaran la saturació actual dels parcs verds. La recollida de voluminosos es farà sota petició prèvia com fins ara però amb més camions i més ben equipats.
 • El conflicte que genera el mal ús que en fan algunes persones incíviques a cada punt de contenidors o àrea d’aportació se solucionarà reduint a dues les cinc empreses que ara mateix fan la neteja, exigint el compromís contractual de mantenir els espais en condicions òptimes.

La gestió dels parcs verds i àrees d’aportació ja ha canviat amb la pandèmia per la incorporació de vigilants que controlen l’accés i amb les noves normes;

 • s’evitarà l’entrada d’industrials i la sortida de forma ilegal de residus. 
 • Es reduirà d’entrada de persones no autoritzades mitjançant targetes, barreres, càmeres de vigilància, entre altres mesures.
 • S’elaborarà un cens d’usuaris de cada una de les àrees d’aportació fet que suposarà la eliminació de la figura del vigilant, ja que només podran accedir a l’àrea d’aportació les persones autoritzades. 
 • S’activarà un sistema de vigilància i accés perquè el ciutadà en faci ús dins un horari definit per no generar molèsties al veïns.
 • S’eliminaran els contenidors de cartró i envasos i, substituint los , per autocompactadores d’ús públic per reduir l’impacte visual i d’espai.

Pel desbroçament de camins dels a prop de 300 quilòmetres de camins pùblics del municipi es fa necessari un servei adequat en temps i forma, i amb la maquinària adequada. 

 • Actualment es realitza amb un sol tractor amb desbrossadora totalment obsolet de 12 anys d’antiguitat, per tant el nou contracte garantirà que entre l’1 de maig i el 15 de juliol, es faran cada any 250 dels 300 kilomètres dels camins.
 • S’inclourà la neteja de cunetes una vegada desbroçat el camí, cosa que fins ara mai s’havia fet.

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor se suma a la campanya solidària d’Ecovidrio: ‘Recicla Vidre per elles’
Següent
L’Ajuntament atorga 71.500 € a entitats socials i culturals sense ànim de lucre
Menú