Convocatòria Ple ordinari de l’Ajuntament

Ajuntament Llucmajor

26 de febrer 2020· 19.00 h · Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Presa de possessió del Sr. Miquel Àngel Serra Teruel, en el càrrec de regidor.
2. Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior del passat dia 29 de gener de 2020.
3. Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020.
4. Modificació de la plantilla orgànica de l’exercici 2020.
5. Aprovació extrajudicial de factures d’exercicis anteriors de l’Ajuntament.
6. Aprovació extrajudicial de factures d’exercicis anteriors de la Residència.
7. Proposta relativa a la petició al Govern Balear per a excloure el municipi de Llucmajor de l’àmbit d’aplicació del Decret Llei 1/2020.
8. Autoritzar la segregació de la branca d’activitat de Fomento Construcciones i Contratas S.A. a favor de FCC Medio Ambiente S.A.
9. Sol·licitud del Sr. Eduardo E. Zúñiga Solari, regidor d’Unides Podemos de l’Ajuntament de Llucmajor, per deixar la dedicació parcial i passar a cobrar la dieta per assistència a plens i comissions.
10. Catalogació zona bany de la urbanització Maioris Dècima.
11. Proposta de resolució presentada pel PP, relativa al suport als pagesos de les Illes Balears.
12. Proposta de resolució presentada per MÉS, relativa al suport a la pagesia de les Illes Balears.
13. Inscriure en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’Entitat «Asociación Gaticos y Perretes».
14. Proposta de modificació de dos acords de Ple relatius a canvis i noves denominacions de carrers del terme de Llucmajor.
15. Proposta de resolució presentada pel PP, relativa al suport a l’escola concertada.
16. Proposta de resolució presentada per CS, relativa a l’habilitació d’un carril bici entre Llucmajor i el polígon Son Noguera.
17. Proposta de resolució presentada per MÉS, relativa al rebuig a l’ampliació de l’aeroport Son Sant Joan.
18. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia.
19. Estudi i resolució de les mocions que siguin declarades urgents en la forma legalment establerta.
20. Precs i preguntes.
21. Participació ciutadana. Sol·licitud de la Sra. Dolors Peris Juliá sobre la situació degradant i repetitiva que sofreixen des de la Plaça Espanya fins al final del C/Bisbe Taixaquet.

Documentació adjunta
ordre dia Ple 26 febrer. (Publicació dia 24-02-2020)

Ho vols compartir?
Anterior
L’Ajuntament de Llucmajor presenta els Pressuposts 2020 que superen els 43 M de €
Següent
Acte de commemoració a Pere Maimó Crespí, oficial de la Policia Local, mort en acte de servei
Menú