L’Ajuntament de Llucmajor presenta els Pressuposts 2020 que superen els 43 M de €

Pressupost 2020

Augmenten en més de 750.000 €, un 1,8% més respecte de l’exercici anterior.

La partida que més augmenta és la referent a Manteniment urbà i neteja que s’incrementa en més de 200.000 €.

El total de subvencions arriba quasi als 2 milions de €, dels quals la major part provenen de la residència de persones majors, per a la seva gestió.

L’Ajuntament de Llucmajor ha presentat avui els Pressuposts de 2020 que arriben als 43.246.400 €, i suposen un increment en 751.200 € respecte als comptes de l’exercici anterior, el que suposa un augment de l’1,8 %.

Després del capítol 1 referent a despeses de personal, i que és el més nombrós, amb una partida de 20,8 M de €,  el capítol 2, destinat a despeses de béns i serveis és el que comprèn més actuacions. Arriba als 17.242.036,02 € i s’incrementa en 790.059,02 € respecte de l’any anterior.

El departament que més incrementa la seva partida pressupostària és la de manteniment urbà, que inclou la neteja del municipi i que arriba als 8.461.300,01 €, amb un increment de 221.200, 01 € respecte a l’exercici anterior.

En aquest sentit, el batle, Éric Jareño, ha destacat que la neteja de carrers, voreres i nuclis urbans “ha estat una prioritat a l’hora de confeccionar els pressuposts per a enguany”. De fet, manteniment té una partida pròpia per a Urbanitzacions i s’Arenal (per primera vegada), de 100.000 €, a repartir al 50 %, per tasques de reforç de neteja viària i maquinària.

Una altra àrea que compta en aquests pressuposts amb partida pròpia és la de Transparència, a la qual s’hi han destinat 18.200 €.

Altres departaments amb increments notables són; Innovació (171.600 €), Urbanisme i Medi Ambient (128.200 €), Afers Socials (104.500 €), Mobilitat i Transports (103.600 €). 

Jareño ha considerat que es tracta d’uns pressuposts “molt socials i destinats bàsicament a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans, intentant dotar d’infraestructures i serveis a cada nucli de població, incidint en les necessitats de cada localitat”.

Per la seva banda, el segon tinent de batle d’Economia i Funció Pública, Alexandro Gaffar, ha explicat que s’ha redistribuït 1 milió de € de partides eliminades perquè no s’havien executat i de la despesa real i no estimada d’altres partides.

Desapareixen partides específiques com la d’Igualtat de Gènere “perquè aquest concepte ja s’inclou a totes les partides i àrees consistorials”, diu Gaffar.

“Ha estat molt difícil prioritzar en uns departaments més que en altres, però el compromís de tot l’equip de Govern de millorar serveis i infraestructures per garantir la qualitat de vida dels ciutadans ens ha fet primar en unes partides per damunt d’altres”. “Esperam que en pròxims exercicis poguem regularitzar la situació i equiparar unes partides amb altres”.

Turisme i comerç

Millorar el turisme que arriba al municipi i revitalitzar el teixit comercial del municipi és una altra aposta de l’actual equip de Govern. Així, l’Àrea de Comerç, Mercats i Fires compta amb una partida de 159.500 €, incrementada en 39.000 € respecte a l’any passat.

La primera tinent de batle, Noemí Getino, assegura al respecte que l’Àrea de Turisme ha augmentat la partida per a promoció turística. “Hem d’aconseguir allargar la temporada turística i per tant, el nostre esforç anirà enfocat a promocionar la primavera i la tardor amb oferta gastronòmica, cultural i esportiva”.

En innovació, des de novembre de l’any passat en què es va aplicar l’Administració Electrònica no s’havia reforçat i actualitzat el departament. Així, “reforçarem el suport d’incidències dotant de més personal i a més, iniciarem una actualització del Centre de processament de dades, per a acostar-lo una mica als estàndards de seguretat mínims”, diu Getino, qui recalca que, a l’apartat de Festes, “tindrem unes festes més participatives, transparents, sostenibles i de qualitat”.

En Comerç es començarà a treballar per a crear una identitat de comerç a Llucmajor, fent estudis, avaluant els problemes i dificultats, i s’ajudarà al sector oferint eines formatives, “per això s’ha incrementat la partida pressupostària en 39.000 € més que l’any passat, perquè siguin els mateixos comerciants, els que es posin els límits. Volem que els empresaris del sector siguin partícips de l’evolució que volen per al seu sector al municipi”.

“Les Fires que fusionen tradició i desenvolupament empresarial, han de ser una mostra de les tradicions, però sobretot del teixit empresarial i comercial del nostre municipi”. “Les partides aniran encaminades a aconseguir unes fires més atractives i participatives, perquè els ciutadans gaudeixin i siguin un aparador del teixit comercial”, conclou la tinent de batle.

Urbanisme i Medi Ambient

Des del Departament d’Urbanisme i Medi Ambient, amb una partida de 2.068.000 € i un creixement de 128.200 €, s’està treballant per a avançar en projectes molt necessaris com; la construcció del PAC a Llucmajor i la remodelació de la Residència de majors, així com l’equipació del centre de dia de Badies, així ho manifesta el tercer tinent de batle, Guillermo Roig, qui explica que també “s’estan cercant solucions a la problemàtica del pàrquing en la zona de s’Arenal, havent trobat ja diverses opcions que s’estan estudiant en aquests moments”. També es posarà en marxa un pla de millora de lluminàries a les urbanitzacions.

S’ampliarà el nombre de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics i es donarà sortida a una petició sol·licitada des de fa anys pels ciutadans de Llucmajor, la posada en marxa de les quatre fonts que hi ha al municipi.

Es desenvoluparan diverses campanyes per a la neteja i control de solars abandonats; l’emplenament de l’ordenança de convivència ciutadana en zones comercials; i un especial accent en el control de les colònies felines, apel·lant també a la participació ciutadana. Naixeran els Centres d’Oci Caní (ZOC), donant així resposta a molts ciutadans que desitgen que les seves mascotes tinguin un espai autoritzat per gaudir dels seus animals a l’aire lliure.

“Volem unes ciutats per als ciutadans, tant al poble com a totes les localitats i nuclis de població del municipi, posant especial atenció en les seves peticions i donant sortida a les problemàtiques que apareixen en el dia a dia”, diu Roig.

Inversions i subvencions

El capítol 6 referent a inversions arriba a l’1.851.029,98 € i implica a més de projectes urbanístics i equipaments diversos, contractes com el de la licitació del servei d’aigua potable i clavegueram, creació del servei de menjar domiciliari per a persones dependents, construcció del pàrquing de Llucmajor i de s’Arenal, manteniment de zones de platja o la licitació del contracte de festes a un únic beneficiari per tal d’estalviar en l’organització de totes les festes municipals, entre altres contractes.

Mentre, en el capítol 4 referent a subvencions, i que arriba a l’1.857.224,55 €, cal destacar un increment de 406.596,37 €, dels quals, la major part procedeixen del Patronat de la residència de persones majors que arriba al 1.276.132 € i un increment de 329.162,44 € respecte de 2019. La segona partida més nombrosa del capítol correspon al Consorci d’embelliment de la Platja de Palma que aporta 189.286,47 € envers la dotació zero de l’any passat.

Conclusió

En definitiva, es tracta d’uns pressuposts “que vetllen per les necessitats dels ciutadans, intenten primar en el més important i establir actuacions adequades a les peticions veïnals, fent especial esment en solucionar els problemes que sorgeixen en el dia a dia, en les infraestructures i serveis municipals, més que en realitzar grans projectes que suposen grans inversions i un esforç pressupostari elevat que sempre afecta els llucmajorers i llucmajoreres”, conclou el batle, Éric Jareño.

Ho vols compartir?
Anterior
Pla normatiu de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’any 2020
Següent
Convocatòria Ple ordinari de l’Ajuntament
Menú