AVÍS INFORMATIU REFERENT AL PAGAMENT DE TRIBUTS DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2019

atib

NO ES REMETRAN AVISOS DE PAGAMENT DE TRIBUTS EN PAPER

TERMINI DE PAGAMENT:

De l’1 d’octubre al 2 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

FORMES D’OBTENCIÓ DE L’AVÍS DE PAGAMENT:

Per Internet:

  • Amb el codi de contribuent a través del Carter Virtual d’Avisos (www.atib.es > Carter virtual d’avisos).

  • Amb l’avís de pagament de l’exercici anterior (www.atib.es > Tributs locals > Obtenció d’avís i pagament de tributs locals periòdics).

  • Amb un certificat digital o Cl@ve, a la Carpeta fiscal (www.atib.es > Carpeta fiscal).

  • A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).

De forma presencial: a l’oficina de recaptació situada al carrer de Francesc Aulet, 29, 07620 Llucmajor, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar les dades de les oficines en el web <www.atib.es> o telefonant al 901 201 530), de dilluns a dijous laborables de les 8.15 a les 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (durant els mesos de juliol i agost l’horari és de 8.15 a 14.30 hores, de dilluns a divendres laborables) amb CITA PRÈVIA QUE ES POT DEMANAR PER INTERNET (www.atib.es > cita prèvia) O TELEFONANT AL 971 678 404.

Així mateix, també es pot obtenir l’avís de pagament o el document d’ingrés a:

  • Les dependències de l’Ajuntament a l’Arenal (en el carrer Maria Antònia Salvà, 50 –edifici Arenal Park–), del 21 al 25 d’octubre de 8,15 a 13.30 hores. SENSE CITA PRÈVIA.

  • Les dependències de Badia Gran (en el carrer Churruca cantonada amb el carrer Isaac Peral), del 15 al 18 d’octubre de 8.15 a 13.30 hores. SENSE CITA PRÈVIA.
     

FORMES DE PAGAMENT:

Per Internet, en www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti.

A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

En els caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

Els rebuts domiciliats en una entitat bancària es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels contribuents a partir del dia 14 de novembre de 2019. Us recordam que és convenient utilitzar les modalitats de domiciliació de pagament i de gestió d’abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d’acord amb el que estableix el Reglament general de recaptació (articles 25.2 i 38).

Ho vols compartir?
Anterior
Modificació Taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local amb entrades de vehicles i amb reserves de la via pública per a l’aparcament exclusiu o per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
Següent
Proves selectives, mitjançant oposició, una borsa de treball extraordinària d’auxiliars administratius/ives de l’Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Grup C, Subgrup C2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Menú