Proves selectives, mitjançant oposició, una borsa de treball extraordinària d’auxiliars administratius/ives de l’Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Grup C, Subgrup C2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

Actualitzat dia 30 01 2020 amb la constitució borsa.

Documentació adjunta
Convocatoria i bases. (Publicació dia 10-10-2019)
Llista provisional daspirants admesos i exclosos. (Publicació dia 10-10-2019)
Llista definitiva daspirants admesos nomenament tribunal i data primer i unic exercici. (Publicació dia 10-10-2019)
Rectificacio llista definitiva auxiliar administratius. (Publicació dia 10-10-2019)
ANUNCI 1R EXERC.. (Publicació dia 10-10-2019)
ANUNCI REVISIO 1R EXERCICI. (Publicació dia 10-10-2019)
Constitucio borsa 2. (Publicació dia 10-10-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
AVÍS INFORMATIU REFERENT AL PAGAMENT DE TRIBUTS DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2019
Següent
Proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial primera per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal
Menú