Modificació Taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local amb entrades de vehicles i amb reserves de la via pública per a l’aparcament exclusiu o per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Publicació web 27/09/2019

Ho vols compartir?
Anterior
Modificació taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local
Següent
AVÍS INFORMATIU REFERENT AL PAGAMENT DE TRIBUTS DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2019
Menú