Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Neteja de fosses

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques

Mitjans de contacte: 
Presencial (contactar amb l'encarregat del cementiri)

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Formalitzar la sol·licitud a l'encarregat del cementiri

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri local

Dades de pagament: 
Ordenança fiscal