Sol·licitud d’autoritzacions per fer “foguerons”

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques

Documentació a aportar: 
– Sol·licitud

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines municipals

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
– S’ha de disposar de l’autorització per fer el “fogueró”

Documentació adjunta
244674. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Matrimonis civils
Següent
Neteja de fosses
Menú