Proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial primera per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal

Actualitzat dia 13 03 2020 amb la Constitució de la borsa.

Documentació adjunta
Convocatoria i bases_0. (Publicació dia 10-10-2019)
Llista provisional daspirants admesos i exclosos_0. (Publicació dia 10-10-2019)
Llista definitiva daspirants admesos nomenament tribunal i data primer i unic exercici. (Publicació dia 10-10-2019)
Resultat del primer i unic exercici. (Publicació dia 10-10-2019)
Resultat de la valoracio de merits. (Publicació dia 10-10-2019)
Resolucio dal·legacions i resultat definitiu de la valoracio de merits. (Publicació dia 10-10-2019)
Constitucio borsa. (Publicació dia 10-10-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Proves selectives, mitjançant oposició, una borsa de treball extraordinària d’auxiliars administratius/ives de l’Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Grup C, Subgrup C2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Següent
Proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial segona per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal
Menú