Modificació taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local

Publicació web 27/09/2019

Documentació adjunta

Ho vols compartir?
Anterior
Modificació taxa per llicència d’obertura d’establiments
Següent
Modificació Taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local amb entrades de vehicles i amb reserves de la via pública per a l’aparcament exclusiu o per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
Menú