Llicències d’autotaxi (permís municipal de conductor)

Sol·licitud del permís municipal de conductor

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Sol·licitud
– 2 fotografies mida carnet
– DNI/NIF
– Permís de conducció adequat
– Certificat d’antecedents penals
– Certificat de naixement
– Certificat mèdic oficial
– Certificat de residència

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majoria d’edat 

Normativa: 
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o autoritzacions administratives d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
– Ordenança municipal del servei d’autotaxis

 

Documentació adjunta
244666. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Llicències d’autotaxi (canvi de vehicle)
Següent
Llicències d’autotaxi (traspàs de llicència)
Menú