Creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de treballadors/es socials, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

Actualitzat dia 03/12/2018 amb l’edicte de creació de borsa.

Documentació adjunta
336738. (Publicació dia 14-06-2018)
332711. (Publicació dia 14-06-2018)
335898. (Publicació dia 14-06-2018)
334250. (Publicació dia 14-06-2018)
336162. (Publicació dia 14-06-2018)
335964. (Publicació dia 14-06-2018)
335640. (Publicació dia 14-06-2018)

Ho vols compartir?
Anterior
El CEIP Badies rep un premi Baldiri Reixac pel seu gimnàs a la natura
Següent
Creació,mitjançant oposició, borsa treball d’educador/a social, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Menú