Creació,mitjançant oposició, borsa treball d’educador/a social, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

Actualitzat dia 21/11/2018 amb l’edicte de Creació de Borsa.

Documentació adjunta
332712. (Publicació dia 14-06-2018)
335725. (Publicació dia 14-06-2018)
335873. (Publicació dia 14-06-2018)
336446. (Publicació dia 14-06-2018)
334221. (Publicació dia 14-06-2018)
335529. (Publicació dia 14-06-2018)

Ho vols compartir?
Anterior
Creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de treballadors/es socials, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Següent
APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’ESTATUTS I BASES ACTUACIÓ JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL POL. 14-16 I PART DEL 15, DEL PGOU LLUCMAJOR (SECTOR VII-AUXIMASA)
Menú