APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’ESTATUTS I BASES ACTUACIÓ JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL POL. 14-16 I PART DEL 15, DEL PGOU LLUCMAJOR (SECTOR VII-AUXIMASA)

Documentació adjunta
332721. (Publicació dia 14-06-2018)

Ho vols compartir?
Anterior
Creació,mitjançant oposició, borsa treball d’educador/a social, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Següent
La remodelació de la voravia entre Son Bieló i sa Ràpita inclou un carril per a bicicletes
Menú