Sistema de gestió de platges

L’ Ajuntament de Llucmajor té implantat un Sistema de Gestió Ambiental a les platges del municipi, certificat segons les normes ambientals internacionals ISO 14001:2015. Inclou S’Arenal, Caló de Sant Antoni, Cala Blava/Cala Mosques, Cala Pi, es Racó de s’ Arena, i la resta de zones de bany catalogades de Llucmajor, que abasten el tram de costa més extens de les Illes Balears.

L’ ens municipal és conscient tant de la riquesa d’ aquestes zones com de la pressió d’afluència que poden sofrir, per això la finalitat del Sistema de Gestió Ambiental, el qual està en marxa des de l’ any 2008, és augmentar el control de les activitats a les nostres platges, millorar el comportament ambiental de tots els actors implicats (servei de neteja, recolllida de residus, concessionaris, qualitat de les aigües, de l’ arena, usuaris,…) i prevenir el deteriorament de la zona costera.

Per dur endavant aquesta gestió l’ Ajuntament consta amb un Comité de Gestió integrat per totes les regiduries implicades (Medi Ambient i Urbanisme, Turisme, Convivencia ciutadana i Policia, i Manteniment de l’ entorn urbà i Llemsa) així com pels tècnics i coordinador de platges que hi treballen diariament per controlar els aspectes ambientals de les platges.

Anualment es duen a terme auditories per certificar el compliment i seguiment d’aquest sistema de gestió ambiental.

Us demanam, tant a residents com a visitants i tursites, la vostra col·laboració amb aquest compromis assolit, per poder mantenir per les generacions futures aquestes nostre meravelloses platges.

sistema de gestió de platges
Menú