XIII concurs de fotografia en motiu del Dia Internacional de la Dona

XIII concurs de fotografia en motiu del Dia Internacional de la Dona

El tema d’enguany és LA DONA I L’ART.

Ja podeu consultar i descarregar-vos les bases de participació.

Termini d’inscripció i presentació d’obres: del 9 al 26 de febrer.

XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2015

“La dona i l’art”

BASES

1. Participants. Totes les persones professionals o aficionades a la fotografia que ho desitgin.

2. Àmbit. Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Tema. “La dona i l’art”. En les fotografies ha de quedar reflectida la vida de la dona en relació amb l’art en qualsevol època i lloc.

4. Tècnica. S’admet qualsevol tècnica fotogràfica, sempre que s’adapti a les característiques següents:
• Digital: arxiu format JPG o TIFF amb una resolució mínima de 1400 x 2000 píxels. S’accepta el tractament digital de les fotografies si no alteren la realitat que representen.
• Analògica: negatiu o diapositiva originals, còpies en paper amb una mida mínima de 20 x 30 cm i una mida màxima de 30 x 40 cm (en aquest cas es pot demanar el suport original si l’obra és premiada).

5. Nombre d’obres. S’admet un màxim de tres obres per autor.

6. Dades. Al dors de cada obra hi ha de figurar el títol i el pseudònim de l’autor, si en fa servir. Les fotografies no han d’estar signades.

7. Premis. Es premiaran les obres individualment, amb un màxim d’una obra per autor. Els premis seran els següents:

Primer premi 450 €
Segon premi 250 €
Tercer premi 100 €

Aquests premis estaran subjectes a les retencions corresponents de l’IRPF aplicable legalment.

8. Jurat. Estarà format per persones de prestigi en l’àmbit de la fotografia i per un representant de l’Ajuntament de Llucmajor. La seva decisió serà inapel•lable.

9. Reproducció de les obres. L’Ajuntament es reserva els drets de reproducció de totes les obres presentades, i l’autor manté la propietat de les imatges. L’organització no es fa responsable de possibles pèrdues o del deteriorament de les obres mentre les manegi.

10. Inscripció i entrega de les obres. Del 9 al 26 de febrer, a l’OAC de Llucmajor (c/ de la Constitució, 1), a l’Oficina Municipal de s’Arenal (c/ de Maria Antònia Salvà, 50) i a l’Oficina Municipal de Badies (c/ d’Isaac Peral, 5 B). S’hi han d’indicar les dades del concursant (nom i llinatges, DNI, pseudònim, telèfon i adreça electrònica), el tema (“la dona i l’art”) i el títol de cada fotografia.

11. Exposició de les obres. Les obres s’exposaran del 2 al 15 de març de 2015 al Claustre de Sant Bonaventura (c/ de Fra Joan Garau, 2). Horari de visita: dies feiners, de 9.00 a 14.00 h; dissabtes, diumenges i festius, de 17.00 a 20.00 h. Dia 1 de març: tancat.

Documentació adjunta
287272. (Publicació dia 30-01-2015)
287274. (Publicació dia 30-01-2015)
287343. (Publicació dia 30-01-2015)

Ho vols compartir?
Anterior
Nou programa intergeneracional d’IB3
Següent
Targeta ciutadana
Menú