Targeta ciutadana

Targeta ciutadana

La línia 23 de l’EMT (Palma –
s’Arenal – Cala Blava) ha
passat de ser interurbana a
metropolitana, la qual cosa vol
dir que les seves tarifes són a
partir d’ara més econòmiques
per als usuaris de la targeta
ciutadana.

Els ciutadans del terme municipal de Llucmajor posseïdors de la targeta ciutadana que viatgin amb lalínia 23 es poden beneficiar també dels avantatges que comporta circular amb qualsevol altra línia de l’EMT.

Recordau que els perfils que l’Ajuntament de Llucmajor subvenciona són:

– RESIDENT. El cost per al ciutadà serà de 0,80 euros per viatge i l’Ajuntament en subvencionarà 0,35. Va destinat a qualsevol resident del municipi de Llucmajor.

– CARNET VERD. El cost per al ciutadà serà de 0,30 euros per viatge i l’Ajuntament en subvencionarà 0,85. Va destinat a discapacitats i minusvàlids amb minusvalidesa igual o major del 33 %; pensionistes menors de 60 anys; beneficiaris de la RMI; pares amb fills a càrrec amb discapacitat igual o major del 65%; cònjuge, parella estable o fills menors de 18 anys de persones amb discapacitat igual o major del 65%, i usuaris de 17 anys amb règim de tutela en centres oficials reconeguts

Per a més informació i per sol•licitar la targeta ciutadana
cal posar-se en contacte amb les Oficines d’Atenció al Ciutadà

OAC de Llucmajor:
C/ de la Constitució, 1
Tel. 971 66 91 45

OAC de s’Arenal:
C/ de Maria Antònia
Salvà, 50
Tel. 971 44 10 71

OAC de Badies:
C/ d’Isaac Peral, 5B
Tel. 971 74 82 37
Llucma

Ho vols compartir?
Anterior
XIII concurs de fotografia en motiu del Dia Internacional de la Dona
Següent
Gimcana fotogràfica per escollir la imatge del cartell de la Setmana Jove 2015
Menú