VII concurs de disseny PORTADA DEL PROGRAMA DE FIRES DE LLUCMAJOR

VII concurs de disseny PORTADA DEL PROGRAMA DE FIRES DE LLUCMAJOR

L’objecte d’aquest concurs és sleccionar la imatge de la portada i de la campanya de comunicació i difusió del programa de les Fires de Llucmajor 2018.

VII CONCURS DE DISSENY

“PORTADA DEL PROGRAMA DE LES FIRES DE LLUCMAJOR”

BASES
1. Objecte de la convocatoria
Seleccionar la imatge de la portada i de la campanya de comunicació i difusió del programa de les Fires de Llucmajor 2018.

2. Participants
Hi poden participar totes les persones interessades, majors de 18 anys i residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, llevat dels membres del jurat o familiars en primer grau.

3. Requisits
Cada concursant pot presentar un màxim de tres obres que responguin a les característiques següents:
• Que siguin originals i inèdites.
• De tècnica o estil lliures (pintura, fotografia, dibuix).
• Hi ha de constar el text:
FIRES DE LLUCMAJOR
472a edició (1546-2018)
• L’autor de l’obra guanyadora hi haurà de realitzar les inclusions i les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió (lema, dates de celebració i escut de l’Ajuntament).

4. Presentació de les propostes
• Les obres s’han de presentar en suport digital (CD o USB no retornables), mida DIN A3, amb una resolució de 300 píxels per polzada. En el nom de l’arxiu hi ha de constar el títol i un pseudònim.
• Amb l’obra s’ha d’entregar també una còpia del DNI o NIE i una sol•licitud per participar, que es pot trobar a www.llucmajor.org o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Llucmajor (c/ de la Constitució, 1), de s’Arenal (c/ de Maria Antònia Salvà, 50) o de Badies (c/ d’Isaac Peral, 5B).
• Els treballs es poden lliurar les Oficines d’Atenció al Ciutadà del terme de Llucmajor abans esmentades o enviar a l’adreça de correu electrònic deuxquinze@gmail.com, i en aquest cas s’ha de confirmar l’enviament al telèfon 971 66 97 42.
• El període de presentació dels treballs és del 4 de setembre al 3 d’octubre de 2017.

5. Composició del jurat
Els treballs seran valorats per un jurat format pel regidor de Cultura, Festes i Fires, un fotògraf i dos artistes plàstics o dissenyadors locals.

6. Veredicte
El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia 16 d’octubre de 2017 (es Firó), que s’anunciarà amb prou antelació en el programa de Fires 2017.

7. Premis
S’estableixen tres premis:
• Primer premi: 400 € i la utilització del disseny en la confecció de la campanya de comunicació i difusió dels actes de les Fires 2017. Aquesta quantitat estarà subjecta a les retencions corresponents de l’IRPF aplicable legalment.

• Segon premi: dos passatges d’avió a qualsevol destinació nacional, gentilesa d’AirEuropa.
• Tercer premi: Un lot de llibres de fotografies del prestigiós fotògraf llucmajorer Toni Catany.
8. Drets
• L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Llucmajor. El guanyador cedeix gratuïtament tots el drets d’explotació de l’obra, amb caràcter exclusiu, que la Llei de la propietat intel•lectual reconeix a l’autor, sense perjudici dels drets morals que li corresponen.
• L’autor podrà firmar l’obra una vegada conegut el veredicte del jurat.
• Totes les obres presentades s’exposaran del 16 d’octubre al 10 de novembre de 2017 al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.
• Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
• La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
• Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

Per a més informació:
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Llucmajor
Claustre de Sant Bonaventura. Carrer de Fra Joan Garau, 2. Tel. 971 66 97 58. cultura@llucmajor.org.

Documentació adjunta
322223. (Publicació dia 19-07-2017)
322229. (Publicació dia 19-07-2017)

Ho vols compartir?
Anterior
L’Ajuntament de Llucmajor cedirà 3.000 metres quadrats al Govern per a construir el nou PAC
Següent
Convocatòria i Bases per a la cobertura, en comissió de serveis pel sistema de lliure designació del lloc d’inspector/a en cap de la policia local de l’Ajuntament de Llucmajor
Menú