Rua de Llucmajor 2016

Rua de Llucmajor 2016

Podeu consultar les bases de participació a la Rua de Llucmajor i descarregar la instància.

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE LLUCMAJOR 2016

1. La concentració de carrosses, comparses i disfressats per participar a la Rua serà el dissabte 6 de febrer de 2016, entre les 16.30 i les 17.00 h, al passeig de Jaume III.

2. Les inscripcions de les carrosses i les comparses s’han de fer al Departament de Cultura de l’Ajuntament (Claustre de Sant Bonaventura, c/ Fra Joan Garau, 2) fins al dimecres 3 de febrer.

3. En cas de mal temps, la Rua es farà l’endemà diumenge, dia 7, a la mateixa hora.

4. L’itinerari serà el següent: carrer del Bisbe Taixequet, plaça d’Espanya –per davant l’Ajuntament– carrers Font, Jaume I, Convent, Orient, Jaume II, Major, Vall i plaça d’Espanya. El pes màxim autoritzat per a carrosses és de 3,5 tones.

5. El jurat valorarà especialment els criteris estètics, l’ànim carnavalesc i sobretot els elements musicals, els balls i l’animació dels participants.

6. En el moment de la inscripció se sol•licitaran les dades corresponents a la carrossa, el grup o la persona participant, com també al representant, i d’acord amb aquestes dades s’entregaran els caramels, segons el nombre de participants:

• fins a 5 kg de caramels a les escoletes, col•legis i instituts
• fins a 5 kg de caramels a les carrosses
• fins a 2 kg de caramels als grups
• fins a 0,5 kg de caramels als qui s’hi presentin individualment.

L’Ajuntament només facilitarà caramels amb sucre.

També segons el nombre de participants s’entregaran fins a un màxim de 4 kg de confeti.

7. Els participants a la Rua només es poden inscriure en una modalitat: carrosses, comparses o individual. En el cas de comparses i carrosses, el nombre mínim de components per poder optar a premi és de deu persones.

8. Els participants, en el moment de passar per davant el jurat, han de dur el número en un lloc visible.

9. El jurat estarà format pel batle (o la persona en qui delegui) i el portaveu de cadascun dels partits polítics representats a l’Ajuntament. El seu veredicte serà inapel•lable.

10. Es considerarà carrossa qualsevol vehicle amb rodes de tracció mecànica o amb tracció animal. Si només s’utilitza el vehicle per dur l’equip de música, es considerarà comparsa, i com a tal s’haurà d’inscriure. En el cas de participar-hi amb cavalls o similars i per motius de seguretat, els animals hauran d’anar sense ferradures o amb ferradures de goma.

11. Els premis no són acumulatius. Per tant, no hi podrà participar com a individual cap persona amb la indumentària d’una altra que hi participi com a comparsa o carrossa.

12. Els participants que no passin per davant el jurat (plaça d’Espanya, 12) no podran prendre part en el concurs ni optar a les subvencions.

13. Tots els participants a la Rua tendran dret a presentar-se al concurs de disfresses, amb els premis següents:

Carrosses Primer premi 500 €
Segon premi 400 €
Tercer premi 300 €

Comparses Primer premi 300 €
Segon premi 200 €
Tercer premi 100 €

Individuals Primer premi 100 €
Segon premi 75 €
Tercer premi 50 €

El jurat podrà deixar desert qualsevol d’aquests premis i fins i tot repartir-lo entre diversos participants, si ho considera oportú. Tendran dret a presentar-se a aquest concurs totes les carrosses, comparses i persones individuals que participin en la Rua llucmajorera.

14. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Llucmajor, 18 de gener de 2016

Documentació adjunta
301277. (Publicació dia 22-01-2016)
301279. (Publicació dia 22-01-2016)

Ho vols compartir?
Anterior
Resultats concurs-oposició Plaça Arquitecte
Següent
Agenda cultural febrer 2016. Carnaval
Menú