PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

23/12/2019 · 19.00 h · Sala de Plens de l’Ajuntament

Ordre del dia:

1. Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior del passat dia 27 de novembre de 2019.
2. Aprovació extrajudicial de factures d’exercicis anteriors de l’Ajuntament.
3. Aprovació extrajudicial de factures d’exercicis anteriors de la Residència de Persones Majors.
4. Proposta de resolució presentada pel PI per a la publicació anual de balances fiscals i per un nou model de finançament.
5. Proposta de resolució presentada per MES relativa a la justificació de les aportacions a grups municipals.
6. Declaració Institucional presentada per CS relativa a la commemoració del dia internacional contra la corrupció.
7. Proposta de resolució presentada per CS per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés de viduïtat.
8. Modificació de la data d’inici de la recollida selectiva porta a porta del nucli de Llucmajor.
9. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia.
10. Donar compte de la modificació del Pla anual de control financer 2018-2019.
11. Estudi i resolució de les mocions que siguin declarades urgents en la forma legalment establerta.
12. Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Jaume Tomàs Oliver al càrrec de regidor.
13. Precs i preguntes.
14. Participació ciutadana.

Ho vols compartir?
Anterior
Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
Següent
L’Ajuntament de Llucmajor arrenca el projecte ‘Espais de Joc’
Menú