Manual d’autoliquidació

Manual

Aquest manual serveix perquè els ciutadans interessats puguin autoliquidar-se a través de la web municipal.

Els conceptes són els següents:

  • EXPEDOC (expedició de documents), que va des dels 20 euros per presentar-se a examen a Llucmajor, demanar informes o atestats de policia, demanar còpies de certa documentació, certificats d’empadronament, etc…
  • GRUA municipal, perquè la gent que vagi a retirar els vehicles recollits per la grua municipal vagin a la Policia Local a recollir-los amb l’acreditació del pagament dels 85 euros.
  • RECOLLIDA d’animals, per exemple en la canera.

En el manual adjunt fa referència al concepte EXPEDOC, però el funcionament és el mateix per als altres conceptes; el ciutadà només ha de seleccionar el concepte que vol pagar.

El pagament una vegada autoliquidat pot realitzar-se de dues maneres:

– A través d’una passarel·la de pagaments en CaixaBank

– Imprimint l’Autoliquidació i acudir a qualsevol entitat financera a pagar (Bankia, CaixaBank, Banca March, Banc Sabadell, BBVA, Banc Santander o Cajamar).

La passarel·la de pagaments també pot emprar-se amb altres conceptes d’ingrés, per exemple, un Impost de Construccions liquidat per Urbanisme, el qual es pot pagar des d’Internet posant els dígits que figuren en la seva liquidació, sense necessitat d’acudir a una entitat financera.

Aquesta possibilitat de pagament a través de passarel·la de pagament seria aplicable a una sèrie de conceptes d’ingressos com; ICIO, taxes urbanístiques, autotaxis, taxes de cementiri, inscripció escoles d’estiu, infraccions mediambientals, infraccions urbanístiques, ocupació de vies públiques, ja sigui amb taules i cadires o particulars que sol·liciten un tall de carrer. 

En aquest cas, una vegada l’administració ha efectuat la liquidació, el sol·licitant pot pagar des de casa o des del mòbil per Internet, i posteriorment acreditar el pagament davant l’Ajuntament.

Per altra banda, recordar que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ja ofereix el seu servei a través de cita prèvia al telèfon: 674 343 551.

L’horari és de 8,30 a 14 hores, per a temes de registre de documents i padró d’habitants. Recordam l’obligatorietat d’acudir amb mascareta.

Documentació adjunta

Ho vols compartir?
Anterior
Selecció d’un Treballador/a Social de l’Ajuntament de Llucmajor a través del sistema extraordinari d’oferta genèrica del SOIB
Següent
Llucmajor reprèn els mercats ambulants amb limitacions d’aforament i mesures de suport als comerciants
Menú