L’equip de govern de Llucmajor incorpora dos nous regidors per millorar la gestió de les àrees municipals

Ajuntament Llucmajor

S’ha pactat un document de feina per tal de fixar les prioritats i objectius de l’acció municipal pels pròxims anys.

El Batle de Llucmajor, Eric Jareño, ha delegat funcions de gestió als regidors no adscrits, José Pastor i Raúl Domínguez. D’aquesta manera ambdós treballaran pels ciutadans del municipi; Pastor des de les àrees de Participació Ciutadana i Atenció a la Ciutadania a les Urbanitzacions, i Domínguez des de les àrees de Mobilitat i Transports. “Des de la sortida de dos regidors teníem una manca de mans per gestionar de manera efectiva alguns serveis, i com des de principi de legislatura, el nostre govern ha rebut el suport extern dels dos regidors, he decidit incorporar-los a tasques executives i aconseguir més estabilitat”, ha comentat Jareño.

Per altra banda, tots els integrants de l’equip de govern han acordat un full de ruta per l’actuació municipal. Es tracta d’un document de prioritats que s’ha vist Influenciat per l’actual pandèmia i per les conseqüències socioeconòmiques que se’n derivaran. “El principi bàsic que regeix aquest pla és la necessitat que la institució local cuidi de les persones, de l’economia local i de l’entorn, amb tot això hem acordat unes directrius que regiran les nostres actuacions”, ha dit Jareño.

El document estableix en quatre punts l’acció de govern. El primer estableix l’obligació de cuidar de totes i cadascuna de les persones del municipi; tot això promovent accions i inversions en la millora de la vida de les persones més desfavorides. En segon lloc es parla de cuidar de tots els sectors productius per promocionar una economia robusta a Llucmajor. Com a tercer punt es subratlla la necessitat de tenir cura de la ciutat, cuidar de les infraestructures públiques, cuidar de les instal·lacions municipals… en definitiva dissenyar un model de ciutat sostenible i respectuós amb l’entorn. I com a darrera premissa es posa l’atenció als serveis a la ciutadania per fer-los més accessibles i de més qualitat. Tot això amb la col·laboració de treballadors municipals, el teixit associatiu i el teixit empresarial de Llucmajor.

Amb tot, es pretén, una reactivació social i una reactivació econòmica del municipi. Per això l’equip de govern es compromet a posar als llucmajores i a les llucmajoreres al centre de l’acció de govern. “I com a protagonistes que seran tots escoltarem i actuarem. Encara que, també som conscients de les limitacions de les competències municipals, defensarem, reclamarem i reivindicarem tot el necessari davant altres institucions per tal que els nostres veïns tenguin els serveis que es mereixen”, ha comentat Jareño.

Ho vols compartir?
Anterior
Sortejam un sopar per a dues persones
Següent
Inauguració de l’exposició ‘SHAMBHALART’
Menú