L’Ajuntament reorganitza els espais escolars per adaptar el curs a les noves mesures de seguretat

espais escolars

Malgrat que la competència en matèria educativa pertany al Govern, l’Ajuntament aporta espais, mitjançant convenis de col·laboració, per al bon desenvolupament del curs escolar.

L’Ajuntament de Llucmajor ha signat convenis de col·laboració amb empreses privades per aportar espais addicionals als centres escolars del municipi i possibilitar un inici de curs 2020-2021 adaptat al pla de mesures adoptades pel Govern per garantir la seguretat d’alumnes i docents, i que estipula la reducció d’alumnes per aula, l’ús de mascaretes, metre i mig de distància entre alumnes dins les aules o entrades i sortides escalonades, entre altres.

La tinent de batle d’Educació, Xisca Lascolas, ha explicat que “l’ajuntament està redactant el conveni de col·laboració amb l’entitat privada per garantir l’inici de curs i, en aquest sentit, agraesc a la direcció de l’hotel Best Delta la seva predisposició per a ajudar a la comunitat educativa de la zona. L’ajuntament es farà càrrec de la despesa de llum, aigua i neteja, mentre que l’entitat cedeix gratuïtament les seves instal·lacions per a poder iniciar aquest curs escolar tan complex”.

Tres dels sis centres públics necessiten espai addicional per a poder dur a terme l’inici del curs escolar en l’escenari B del pla de contingència:

– CEIP Sa Marina de Llucmajor, que utilitzarà aules de l’escola de música situada en el mateix carrer del col·legi.

– CEIP Badies que disposarà de la biblioteca, l’aula cultural i el centre de dia de Badies.

– CEIP Urbanitzacions, a Puig de Ros, el qual situarà les aules de 6è de primària en els salons de l’Hotel Best Delta.

A més, s’ha coordinat des de les àrees d’Educació i Policia Local, facilitar espai en la via pública als centres educatius, tant públics com concertats, perquè puguin espaiar l’alumnat durant l’esbarjo (recordem que els alumnes només podran tenir contacte amb el seu grup estable de convivència), i també puguin usar-lo per a altres tasques en horari lectiu, sigui educació física, psicomotricitat o qualsevol altra activitat. També s’augmentaran els operaris de neteja en els sis CEIP del municipi.

“Així, per exemple, el CEIP Son Verí i el CEIP S’Algar de s’Arenal podran disposar del parc Joan Ferré; el CEIP Badies farà ús de la plaça Navegació i part del carrer Fragata i el centre concertat Sagrats Cors a Llucmajor, gaudirà del carrer Pescadors”.

El municipi de Llucmajor compta amb els següents centres educatius de primària i secundària:

– 6 CEIP (dos en cada nucli: Rei Jaume III, Sa Marina de Llucmajor, Son Verí, S’Algar, Badies, Urbanitzacions).

– 2 IES (Llucmajor i s’Arenal).

– 4 centres concertats (CEI Sagrats Cors, Nostra Senyora de Gràcia, Sant Bonaventura, Sant Vicenç de Paül).

– 1 centre privat (cooperativa Son Verí Nou).

Ho vols compartir?
Anterior
El “diàleg i el consens” aconsegueixen aprovar la proposta d’indisponibilitat financera del pressupost 2020
Següent
Oferta formativa del centre d’adults de Llucmajor i de S’Arenal per al curs 2020 – 2021
Menú