L’Ajuntament de Llucmajor posa en marxa un pla per disminuir l’atur al municipi durant aquesta legislatura

L'Ajuntament de Llucmajor posa en marxa un pla per disminuir l'atur al municipi durant aquesta legislatura

Entre les accions que es duran a terme destaquen les relacionades amb el suport a emprenedors i la formació a desocupats.

L’Ajuntament de Llucmajor ha posta en marxa un pla d’ocupació amb el qual pretén estimular la creació de nous llocs de feina i empreses al municipi i fomentar, així, la disminució de la taxa d’atur i reactivar l’economia local.

El municipi de Llucmajor depèn en gran mesura del Turisme, un sector caracteritzat per presentar una alta estacionalitat. Així doncs, l’objectiu d’aquest pla és posar més atenció en aquells col·lectius que presentin un major nivell de dificultat a l’hora de trobar una feina, implicant als agents municipals.

El Pla de Feina de l’Àrea de Polítiques Activis d’Ocupació és divideix en quatre objectius principals dels quals és desprenen la resta d’accions: la creació d’una agència municipal de col·locació; la potenciació de l’àrea de Polítiques Activis d’Ocupació de l’Ajuntament; l’impuls de la formació per al treballador i el foment de l’ocupació tant per comte de tercers, com amb suport als emprenedors.

Així doncs, entre les accions concretes, destaquen les dirigides a emprenedors. S’ha creat una partida de 12.000€ anuals dirigida a finançar start-up d’emprenedors amb potencial, a més de la signatura d’un conveni amb l’Associació de Joves Empresaris (AJE) mitjançant el qual aproximadament 10 joves amb idees seran assessorats cada any.

Es destinaran també 360.000€ a l’any de fons del SOIB a Programes de Corporacions Locals amb els quals es preveu cada any ajudar a la inserció laboral de 30 persones.
En l’àmbit de la formació, el primer pas que donarà l’Ajuntament de Llucmajor serà el de condicionar les instal·lacions municipals per formar un Centre de Formació a les Urbanitzacions. En aquest centre s’impartiran classes del Pla de Formació Ocupacional creat per l’Ajuntament que formarà cada any a 30 persones gràcies a una partida per a cada període de 50.800€ tant de fons propis com del SOIB.

També es formarà a entre 10 i 15 persones a l’any amb necessitats especials amb la finalitat de disminuir l’exclusió de determinats alumnes del sistema educatiu. Per a aquest propòsit, es preveu que el SOIB destini 40.000€ cada any.

D’altra banda, l’Ajuntament considera que una forma molt eficaç d’entrar en l’àmbit laboral és la de realitzar pràctiques en empreses que faciliten al becat una visió més ajustada a la realitat del món laboral i una millora ràpida i eficaç de les seves habilitats professionals.

Per a això, es planeja signar un conveni amb la UIB per a organitzar pràctiques formatives remunerades per a estudiants universitaris de Llucmajor (40.000€) i també, amb caràcter inclusiu, és convoquessin beques de pràctiques laborals a l’Ajuntament de Llucmajor per a persones amb discapacitat del municipi (60.000€/any).

Però les accions formatives no quedaran solament en forma de classes, ja que es planeja implantar el Servei d’Orientació Laboral a s’Arenal per atendre el col·lectiu de desocupats de la zona de s’Arenal i Urbanitzacions. Per a obrir aquest servei, és destineran 58.000€ anual i és crearà un lloc de treball per a 1 orientador/a i un auxiliar administratiu/va a jornada completa.

Tot això estarà relacionat amb la creació de la Agència de Col·locació de Llucmajor, entitat sense afany de lucre que col·labora amb els Serveis Públics d’Ocupació i que el seu objectiu serà el de trobar treball per al màxim possible de persones. El personal de l’agència serà el mateix de l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació.

Finalment, i com a forma de posar en contacte a empresaris i demandants d’ocupació, es crearà la Fira d’Ocupació de Llucmajor, que acollirà a 20 empreses i acadèmies i a 150 persones a la recerca de treball. Es destinaran 6.000€ a la seva consecució.

L’Ajuntament de Llucmajor ha posta en marxa aquest pla degut a la seva consciència de la dificultat de trobar feina els darrers anys, motiu pel qual ha impulsat la creació d’aquest Pla de Feina per part de l’Àrea de Polítiques Activis d’Ocupació.

Una dels causes de la gran taxa d’atur del municipi és la seva dependència del sector Turisme, el qual és caracteritza per l’estacionalitat. Així doncs, podem trobar un mesos a l’any amb molt poca activitat, la qual cosa dificulta l’oferta d’ocupació.

Documentació adjunta
306276. (Publicació dia 02-06-2016)

Ho vols compartir?
Anterior
Escoles d’estiu 2016
Següent
Adscripció provisional de quatre llocs de treball en la secció polivalent
Menú