L’Ajuntament de Llucmajor destina més de dos milions d’euros a ajudes extraordinàries per al teixit empresarial del municipi

teixit empresarial

Des del consistori es convoquen aquestes ajudes per tal de minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sanitària de la covid 19

L’ajuntament de Llucmajor convoca una línia d’ajudes extraordinàries dotades amb 2.044.611,42 € i adreçades al sector econòmic del municipi, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic que la crisi sociosanitaria del covid 19 ha tengut en el teixit empresarial llucmajorer.

Les ajudes estan destinades a persones físiques i jurídiques que es dediquin al sector turístic, de restauració, comerç, activitats culturals, oci infantil i transport, entre d’altres. En funció de la seva activitat i/o personalitat jurídica els beneficiaris de les ajudes es divideixen en quatre categories:

  • Empreses amb personalitat jurídica que, independentment de si han pogut exercir o no la seva activitat durant el 2020, tenguin com a mínim un centre de treball al terme municipal de Llucmajor des de l’1 d’abril del 2019 i que no estiguin en procés de dissolució i/o liquidació en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Autònoms que s’han mantingut d’alta i que hagin treballat almenys 120 dies el 2019 i un mínim de 60 el 2020 i que hagin tengut el domicili fiscal i/o un o més centres de treball al terme municipal de Llucmajor durant els mateixos períodes.

  • Autònoms que s’hagin mantingut d’alta durant 120 el 2018 i 120 dies el 2019 i i que no han pogut exercir la seva activitat l’any 2020 a causa de les conseqüències derivades de la crisi sanitària  i que hagin tengut el domicili fiscal i/o un o més centres de treball al terme municipal de Llucmajor durant els períodes que hagin treballat.

  • Persones físiques que obtinguin ingressos derivats de l’arrendament de béns immobles com a lloguer de curta estada o lloguer vacacional. En aquest cas els béns immobles han d’estar afectes a l’activitat de lloguer de curta estada o lloguer vacacional des d’almenys l’1 d’abril de 2019 i la propietat o un altre dret real d’explotació d’aquests ha de correspondre al mateix beneficiari, han d’estar ubicats en el terme municipal de Llucmajor i  han d’estar donats d’alta a la taxa de recollida de fems en aquest Ajuntament com a establiment turístic des d’almenys l’1 de gener de 2020. 

Per a poder accedir a les ajudes tots els possible beneficiaris han de mantenir la seva activitat empresarial al manco durant el 2021. 

Éric Jareño, batle de Llucmajor, destaca que “per a nosaltres era una prioritat poder convocar aquestes ajudes ja que en un primer moment ens varem centrar en les persones més vulnerables, però ara, i sense deixar les persones de banda, multiplicam esforços i apostam per reactivar la nostra economia invertint en el teixit empresarial local”. 

La segona tinent de batle i regidora de comerç Noemí Getino assegura que “conscients de la importància d’autònoms i empreses com a generadors de feina i riquesa hem volgut que aquestes ajudes siguin una petita empenta per tots ells, que s’han vist greument afectats per la crisi per a que puguin continuar realitzant les seves respectives activitats”. 

Per la seva part Pilar Bonet, regidora d’Hisenda ha afegit que “hem calculat que es podran beneficiar d’aquestes ajudes aproximadament 1.300 empreses del municipi. Des de l’Ajuntament no volem deixar ningú sense ajuda, per tant totes les empreses o treballadors que compleixin amb els requisits que s’estableixen a les bases tendran l’opció de rebre-les”.

En aquest sentit, les quanties que podran rebre els beneficiaris, en funció de la tipologia de les empreses i els treballadors autònoms o persones físiques, poden variar des dels 1.500€ fins als 4.000€ per sol·licitant.

El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes a comptador des de l’endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al BOIB, i s’han de presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Llucmajor a través d’aquest enllaç https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor rep dos guardons d’Ecoplayas
Següent
Obert al trànsit el desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos
Menú