La Policia Local de Llucmajor presenta la seva Memòria d’Activitats de l’any 2022

La Policia Local de Llucmajor ha presentat la seva Memòria d’Activitats del 2022, en la qual es destaca el seu compromís amb el servei públic i la millora de la seguretat ciutadana. En la Memòria es pot comprovar una aposta clara per acostar-se als ciutadans i crear una imatge amable i pròxima cap a ells.

La Memòria inclou informació detallada sobre les diferents àrees d’actuació de la Policia, com a seguretat viària, seguretat ciutadana i atenció ciutadana. Quant a la seguretat viària, s’han dut a terme diverses campanyes per a conscienciar als conductors sobre la importància del respecte a les normes de trànsit i s’han realitzat controls exhaustius per a garantir el compliment d’aquestes. Destaca que en els mesos d’estiu, s’han produït un major nombre d’infraccions, degudes a l’augment de vehicles en el municipi, sent les d’excés de velocitat les més nombroses, amb un total anual de 3.247. Això ha suposat 1.040 denúncies menys respecte a l’any 2021.

Quant a la seguretat ciutadana, s’ha treballat en estreta col·laboració amb altres forces i cossos de seguretat de l’Estat per a garantir un entorn segur per als ciutadans. A més, s’ha prestat especial atenció al control exhaustiu de les infraccions en establiments i venda ambulant, així com al consum d’alcohol per part de menors. Quant a les anomenades a la Policia Local, durant 2022 s’han produït més de 22.800. Destaca també que Llucmajor és el municipi turístic on menys s’ha incrementat la criminalitat durant 2022, concretament un 7,9%, molt per sota de la mitjana de l’illa amb un 22,5%.

Finalment, quant a l’atenció ciutadana, s’ha creat una Oficina Policial d’Atenció al Ciutadà amb l’objectiu d’intercedir en els petits problemes quotidians i resoldre conflictes. Aquesta oficina està situada en un lloc cèntric i accessible per a tots els ciutadans.

La Memòria també inclou dades estadístiques sobre les activitats realitzades durant l’any 2022. En total, s’han dut a terme més de 10.000 intervencions policials en el municipi, la qual cosa demostra el compromís constant de la Policia Local amb la seguretat ciutadana.

Per al batle de Llucmajor, Éric Jareño, aquesta Memòria “suposa el reflex de l’esforç realitzat per la nostra Policia Local en labors de prevenció a través de les seves campanyes, i de la seva preocupació constant per la seguretat dels nostres veïns i veïnes”.

Sergi Torrandell, Cap de la Policia Local de Llucmajor va destacar que “la Memòria d’Activitats és un bon exercici de cara a saber on estan els principals problemes de seguretat del municipi i on hem d’incrementar els nostres esforços per a solucionar-los. Sabem, per exemple, que els excessos de velocitat és el principal motiu de denúncia, per aquest motiu estem realitzant accions per a intentar disminuir aquestes denúncies, com a accions preventives que dissuadeixin als conductors a superar els límits establerts als nostres carrers i nuclis de població. Les campanyes que realitzem regularment també fan que hàgim baixat en més d’un 22% l’índex de criminalitat enfront de l’any 2019”.

La Memòria d’Activitats de la Policia de Llucmajor pot ser consultada en la web www.llucmajor.org.

Documentació adjunta
memòria 2022f 1. (Publicació dia 31-03-2023)

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor pacífica el seu centre urbà convertint en zona de vianants la plaça Santa Catalina Thomàs
Següent
Convocatòria i bases del concurs-oposició per cobrir, amb caràcter de personal funcionari de carrera, 7 places corresponents a l’escala d’administració general i especial incloses a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2021 i 2022 de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna
Menú