Convocatòria i bases del concurs-oposició per cobrir, amb caràcter de personal funcionari de carrera, 7 places corresponents a l’escala d’administració general i especial incloses a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2021 i 2022 de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna

Per signar mitjançant certificat digital els documents annexes es recomana fer-ho amb el programa Acrobat Reader.

Per complimentar el full d’autobaremació dels arxius adjunts es recomana fer-ho amb el programa Libre Office.

Documentació adjunta
Convocatòria i bases 6. (Publicació dia 04-04-2023)
Resolució per la qual es dona audiènica a les persones interessades en el recurs de reposició interposat. (Publicació dia 15-05-2023)
Publicació BOE 2. (Publicació dia 17-05-2023)
ANEXO 8 PROMOC INTERNA 1. (Publicació dia 23-05-2023)
ANEXO 5 PROMOC INTERNA 1. (Publicació dia 23-05-2023)
AUTOBAREMACIO v8 ADM. ESPECIAL.ods. (Publicació dia 22-05-2023)
AUTOBAREMACIO v8 ADM. GENERAL.ods. (Publicació dia 22-05-2023)
Ampliació termini presentació sollicituds. (Publicació dia 25-05-2023)
Resolució recurs reposició. (Publicació dia 06-06-2023)
Llista provisional daspirants admesos i exclosos Adm. Especial. (Publicació dia 03-07-2023)
Llista provisional daspirants admesos i exclosos Adm. General. (Publicació dia 03-07-2023)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
La Policia Local de Llucmajor presenta la seva Memòria d’Activitats de l’any 2022
Següent
Contracte menor per dur a terme els concerts de Sons de Nit 2023
Menú