Convocatòria i bases del concurs-oposició per cobrir, amb caràcter de personal funcionari de carrera, 7 places corresponents a l’escala d’administració general i especial incloses a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2021 i 2022 de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna

Per signar mitjançant certificat digital els documents annexes es recomana fer-ho amb el programa Acrobat Reader.

Per complimentar el full d’autobaremació dels arxius adjunts es recomana fer-ho amb el programa Libre Office.

Documentació adjunta
Convocatòria i bases 6. (Publicació dia 04-04-2023)
Resolució per la qual es dona audiènica a les persones interessades en el recurs de reposició interposat. (Publicació dia 15-05-2023)
Publicació BOE 2. (Publicació dia 17-05-2023)
ANEXO 8 PROMOC INTERNA 1. (Publicació dia 23-05-2023)
ANEXO 5 PROMOC INTERNA 1. (Publicació dia 23-05-2023)
AUTOBAREMACIO v8 ADM. ESPECIAL.ods. (Publicació dia 22-05-2023)
AUTOBAREMACIO v8 ADM. GENERAL.ods. (Publicació dia 22-05-2023)
Ampliació termini presentació sollicituds. (Publicació dia 25-05-2023)
Resolució recurs reposició. (Publicació dia 06-06-2023)
Llista provisional daspirants admesos i exclosos Adm. Especial. (Publicació dia 03-07-2023)
Llista provisional daspirants admesos i exclosos Adm. General. (Publicació dia 03-07-2023)
Pròrroga aprovació llista definitiva i modificació calendari exercicis. (Publicació dia 15-11-2023)
Llista definitiva daspirants admesos i nomenament del tribunal Adm. Gral.. (Publicació dia 20-11-2023)
Llista definitiva daspirants admeses i nomenament del tribunal Adm. Especial. (Publicació dia 20-11-2023)
LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS AL·LEGATS ADM GENERAL. (Publicació dia 27-11-2023)
LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS AL·LEGATS ADM ESPECIAL. (Publicació dia 27-11-2023)
Data exercici fase oposició. (Publicació dia 12-12-2023)
QUALIFICACIÓ PROVISIONAL EXERCICI FASE OPOSICIÓ ADM GENERAL. (Publicació dia 21-12-2023)
QUALIFICACIÓ PROVISIONAL EXERCICI FASE OPOSICIÓ ADM ESPECIAL. (Publicació dia 21-12-2023)
PLANTILLA RESPOSTES. (Publicació dia 21-12-2023)
ANUNCI DEFINITIU PROMOCIO INTERNA 012024. (Publicació dia 12-01-2024)
LLISTA INFORMATIVA ADMINISTRACIÓ GENERAL. (Publicació dia 17-01-2024)
LLISTA INFORMATIVA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. (Publicació dia 17-01-2024)
LLISTA PROVISIONAL PUNTUACIONS FASE CONCURS adm general. (Publicació dia 29-02-2024)
LLISTA PROVISIONAL PUNTUACIONS FASE CONCURS adm especial. (Publicació dia 29-02-2024)
LLISTA DEFINITIVA INFORMATIVA DE PUNTUACIONS adm especial. (Publicació dia 09-04-2024)
LLISTA DEFINITIVA DASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU ADM ESPECIAL. (Publicació dia 13-06-2024)
LLISTA DEFINITIVA DASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU ADM GENERAL. (Publicació dia 13-06-2024)
RESOLUCIÓ_RELACIÓ DASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU ADM GENERAL 2. (Publicació dia 04-07-2024)
PROPOSTA_RELACIÓ DASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU ADM GENERAL 1. (Publicació dia 04-07-2024)
RESOLUCIÓ_RELACIÓ DASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTU ADM ESPECIAL. (Publicació dia 11-07-2024)
PROPOSTA_RELACIÓ DASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU ADM ESPECIAL. (Publicació dia 11-07-2024)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
La Policia Local de Llucmajor presenta la seva Memòria d’Activitats de l’any 2022
Següent
Contracte menor per dur a terme els concerts de Sons de Nit 2023
Menú