Carta oberta de l’Ajuntament de Llucmajor a n’Ada Colau batlessa de Barcelona

Carta oberta de l'Ajuntament de Llucmajor a n'Ada Colau batlessa de Barcelona

Sra. Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Benvolguda Senyora,

Com a batle de Llucmajor (Mallorca, Illes Balears) m’ha de permetre que gosi dirigir-me a vostè després d’haver tengut notícia que l’Ajuntament de Barcelona s’està plantejant la possibilitat de retirar el nom de la plaça de Llucmajor, situada en el districte de Nou Barris.

Tot respectant sempre la plena autonomia del seu consistori i sense voler immiscir-me en decisions municipals que no em pertoquen, sí que em veig en la necessitat de comunicar-li que la retirada del nom de Llucmajor del nomenclàtor barceloní seria una decisió que em sabria greu, com també en sabria, pens, a la majoria dels ciutadans de la meva ciutat i del municipi.

Com vostè bé sap, les decisions simbòliques, com és ara les que es deriven de la dedicació d’un nom de via urbana a una persona, un lloc o un esdeveniment, són, també, fets importants per a la vida d’una ciutat o d’un poble. La toponímia urbana i el nomenclàtor de carrers, avingudes, vies i places forma part de la cultura dels espais urbans on vivim i convivim, ja que darrere d’aquests noms hi ha sentiments personals i col·lectius, llaços d’identificació comunitària, lligams compartits, identitats i projectes passats, presents i futurs, així, i com a mostra d’aquests lligams, al terme de Llucmajor, concretament a l’Urbanització Sa Torre hi trobam el carrer Barcelona.

Llucmajor sempre s’ha sentit satisfet i orgullós de tenir el seu nom plasmat en una plaça important i significativa del Cap i Casal de Catalunya, i això és així perquè Llucmajor estima i sent Barcelona com a realitat acostada i entranyable.

¿Sap, senyora alcaldessa, que un dels cognoms o llinatges més abundants a la meva ciutat és el de Barceló, signe inequívoc que una part important dels nostres habitants tenen arrels històriques que els uneixen amb la capital del Comtat de Barcelona?

Però no és tan sols la història el que uneix Barcelona i Llucmajor. Crec que hi ha molts de trams del camí del nostre present i del futur que podríem fer junts, sobretot ara que, per una banda, a Barcelona i Catalunya i, per l’altra, a Llucmajor i a Mallorca i les Balears —cadascú d’acord des de la seva especificitat— s’enceten tants de camins nous i engrescadors.

Un exemple m’agradaria posar-li: aviat Llucmajor proclamarà fill il·lustre el fotògraf Toni Catany, prematurament desaparegut a Barcelona mateix ara fa dos anys. També es posarà en marxa el projecte que ell va impulsar i que, lamentablement, no haurà pogut veure realitzat: el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, que impulsen la Fundació que duu el seu nom, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament.

Doncs bé, aquest Centre i tota l’activitat artística i cultural que ja ha començat a posar-se en marxa són inconcebibles sense una bona i llarga relació entre Barcelona –pàtria adoptiva del Toni Catany més internacional— i Llucmajor —pàtria natal del Toni Catany més arrelat i terrenal—, que és tant com dir sense una intensa i fructífera relació entre una Catalunya i una Mallorca projectades cap a Europa i el món.

En definitiva, per simbolitzar aquesta necessària i desitjada relació entre les dues ciutats, li he de confessar que m’agradaria veure com perdura el nom de Llucmajor a la mateixa plaça a la qual denomina des de fa tants d’anys.

Ben segur que el compartit homenatge al monument a la República que s’hi ubica des del 1990 –i a la inauguració del qual, per cert, va assistir l’aleshores batle de Llucmajor, Joan Monserrat Mascaró, expressament convidat per l’alcalde Pasqual Maragall– no ha de ser un impediment que s’interposi entre la bella germanor dels noms de Barcelona i Llucmajor plasmada de manera permanent i duradora en la plaça que és un cant a la llibertat i a la dignitat republicanes.

Afectuosament,

Jaume Tomàs Oliver
Batle de Llucmajor

Llucmajor, 3 de desembre de 2015

Ho vols compartir?
Anterior
Deixar sense efecte les bases per proveir una plaça d’encarregat
Següent
Lectura fàcil, lectura per a tots
Menú