Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Ocupació

Benvingut a l'àrea de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Llucmajor.

Des de l'àrea de formació i ocupació, la nostra missió és millorar el nivell d'ocupabilitat de la ciutadania del municipi de Llucmajor a través de l'impuls i gestió d'un conjunt integral d'accions d'informació, orientació, formació, intermediació laboral, foment de l'ocupació i autoocupació i d'assessorament empresarial; incidint en el desenvolupament local, econòmic i social, i treballant en xarxa amb altres agents interns i externs, tant públics com privats, que actuen en els àmbits descrits.

 

La nostra visió es divideix en dues parts:

La primera està relacionada amb la ciutadania de Llucmajor i la societat en general, és a dir, volem ser un servei de referència en l'impuls i gestió pública de les polítiques actives d'ocupació en l'ambit local, també ser un servei local reconegut pel seu compromís social i ser un servei amb capacitat per respondre als desafiaments d'una realitat canviant en matèria de polítiques actives d'ocupació.

La segona està relacionada amb l'organització, és a dir, realitzar una gestió de les polítiques actives d'ocupació basada en els nostres valors: excel·lència i qualitat, lideratge, orientació a l'usuari, compromís i professionalitat, igualtat d'oportunitats, innovació, capacitat d'adaptació, responsabilitat social, proximitat i vinculació territorial i treball en xarxa; a més, també promoure la formació contínua dels recursos humans del servei.

 

Els nostres valors són els següents:

- Excel·lència i qualitat en tots els nostres serveis. Millora contínua en tots els nostres processos mitjançant l'autoavaluació i rendició de comptes, i la qualificació contínua de personal tècnic.
- Lideratge. Com àrea de l'Ajuntament representem als ciutadans del municipi. Actuem com a interlocutor municipal amb agents socials i ciutadania.  Treballem amb convicció i entusiasme.
- Orientació a l'usuari. Millora dels resultats de satisfacció dels usuaris.  Ens adaptem a les seves necessitats reals.
- Compromís i professionalitat. Complim amb els nostres compromisos en temps i forma segons els nostres estàndards i els dels nostres usuaris i empreses. Fomentem la professionalitat, confidencialitat, confiança i transparència en totes les nostres accions.
- Igualtat d'oportunitats. Reforcem la política d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Fomentem la conciliació entre la vida laboral i familiar dels/les nostres treballadors/es.
- Innovació. Apostem per la innovació i el desenvolupament tecnològic en tots els nostres serveis.
- Capacitat d'adaptació: Ens adaptem a les necessitats canviants dels nostres usuaris, empreses i realitat social.
- Responsabilitat social. Apostem per un model mediambiental en tots els nostres serveis que no comprometi els recursos futurs, que respecti la interculturalitat i la igualtat d'oportunitats.
- Proximitat i vinculació territorial. Apropem les polítiques actives d'ocupació al territori, escoltem activament les demandes de ciutadans i empreses, ens acostem als agents socials i econòmics locals.
- Treball en xarxa. Treballem de forma col·laborat iva amb altres agents tant interns com externs, públics o privats, per a una atenció integral i de qualitat de la ciutadania del municipi.

 

Els serveis que oferim són:

1. PUNT D’INFORMACIÓ LABORAL (PIL)

2. SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL MUNICIPAL (SOLM)

3. PROJECTES SOIB GESTIONATS PER L’ÀREA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

4. PUNT D'INFORMACIÓ ECONÒMICA (PIE)

5. AGÈNCIA DE COL.LOCACIÓ

 

IMPORTANT! MESURES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

1.  PUNT D’INFORMACIÓ LABORAL (PIL)
S’interromp el servei d’atenció presencial.
Es mantén la informació mitjançant el telèfon 674 337 566 i el correu ocupacio@llucmajor.org, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.


2.  SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL MUNICIPAL (SOLM)
S’interromp el servei d’atenció presencial amb cita prèvia.
Es mantén la informació mitjançant el telèfon 674 337 566 i el correu ocupacio@llucmajor.org, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.


3.  PROJECTES SOIB GESTIONATS PER L’ÀREA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
S’interromp la gestió de la formació fins a noves directrius del SOIB i continua el projecte visibles.
Es mantén la informació mitjançant el telèfon 674 337 566 i el correu ocupacio@llucmajor.org, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.


4.  PUNT D’INFORMACIÓ ECONÒMICA (PIE)
S’inicia el servei per donar suport als autònoms i pimes en fer front a la crisi provocada pel COVID-19.  Contactar al 674 337 566 i correu ocupacio@llucmajor.org, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

 

Enllaços d’interès:


-Per a consultes al SOIB: 971 225 791 (012), 900 101 798, laboral@coronavirus.caib.es i www.soib.es
L’horari d’atenció de la nova línia és de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres i els dissabtes de 9 a 14.30 hores.

Per resoldre dubtes freqüents consultar:
https://soib.es/es/covid-19/
https://soib.es/es/tens-dubtes-davant-la-situacio-generada-pel-covid19-resolemaqui-algunes-de-les-vostres-preguntes-mes-frequents/
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/preguntas_frecuentes__0/

-Per a consultes al SEPE: 971 170 707, 900 812 400, 901 119 999 i www.sepe.es
L’horari d’atenció és de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres
Cita prèvia telemàtica:
(https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html)

Per resoldre dubtes freqüents consultar:
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes.html

-Per a consultes a Serveis Socials: 971 660 493 Llucmajor, 971 443 578 Arenal i ssocials@llucmajor.org

 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I UBICACIÓ:

De dilluns a divendres
De 8.30 a 14.00 hores
Plaça Espanya, 61. 07620. Llucmajor

 

CONTACTE:

• Telèfon: 971 661 657 / 674 337 566
• Correu electrònic: ocupacio@llucmajor.org
• Faceboock: Ocupació Llucmajor