Neteja de fosses

Realització del servei de neteja de fosses i panteons

Sol·licitant: 
Persones físiques

Mitjans de contacte: 
Presencial (contactar amb l’encarregat del cementiri)

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Formalitzar la sol·licitud a l’encarregat del cementiri

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri local

Dades de pagament: 
Ordenança fiscal

Documentació adjunta
244676. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Sol·licitud d’autoritzacions per fer “foguerons”
Següent
Traspassos de sepultura o nínxol
Menú