Socis de les biblioteques municipals

Sol·licitud d’inscripció com a socis de les biblioteques municipals

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
– Full d’inscripció degudament emplenat
– Dues fotografies mida carnet

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Biblioteques municipals

Horari: 
– Llucmajor: dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h
– S’Arenal: de dilluns a divendres de 15.30 h a 20.00 h

Forma iniciació: 
A instància de part

Ho vols compartir?
Anterior
Biblioteques municipals
Següent
Sol·licitud de participació a la Rua
Menú